دیجی وام
دیجی وام

سود بازپرداخت: 4.5 ، 5 و 18 درصد

نیاز به سپرده: ندارد

مدت زمان خواب سپرده: ندارد

نوع ضمانت وام:

بانکی و دولتی (مجوز بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شورای اقتصاد)

مبلغ وام:

برای کوتاه مدت (2 سال) تا 100 درصد وجه قرارداد

برای میان مدت (5 سال) تا 85 درصد ارزش سیاهه تجاری درمقابل

مدت زمان بازپرداخت:
برای کالاهای مصرفی  تا 24 ماه

برای طرح های سرمایه گذاری تا 60 ماه

سود بازپرداخت: 16 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: حداقل 3 ماه

نوع ضمانت وام:

نوع 1 یا 2 یا 3 (درجه اعتباری افراد است که خود بانک مشخص می کند)

مبلغ وام:

بسته به معدل حساب

مدت زمان بازپرداخت:
12 ماه پس از اتمام قرارداد

سود بازپرداخت: 1 ، 2 و 3.5 درصد

نیاز به سپرده: ندارد

مدت زمان خواب سپرده: ندارد

نوع ضمانت وام:

بانکی و دولتی (مجوز وزارت اقتصاد و شورای اقتصاد)

مبلغ وام:

برای کوتاه مدت (2 سال) تا 100 درصد وجه قرارداد

برای میان مدت (5 سال) تا 85 درصد ارزش سیاهه تجاری درمقابل

مدت زمان بازپرداخت: 6 ماه

سود بازپرداخت: 4.5 ، 5 و 18 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: حداقل 3 ماه

نوع ضمانت وام: انسداد سپرده

مبلغ وام: تا 85 درصد مبلغ سرمایه گذاری

مدت زمان بازپرداخت:

برای کالاهای مصرفی تا 24 ماه

برای طرح های سرمایه گذاری تا 60 ماه

سود بازپرداخت: 4.5 ، 5 و 18 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: حداقل 3 ماه

نوع ضمانت وام: انسداد سپرده

مبلغ وام: تا 85 درصد مبلغ سرمایه گذاری

مدت زمان بازپرداخت:

برای کالاهای مصرفی تا 24 ماه

برای طرح های سرمایه گذاری تا 60 ماه

سود بازپرداخت: 6 ، 11 ، 12 و 16 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: حداقل 3 ماه

نوع ضمانت وام:

عقد قانونی و رسمی

مبلغ وام:

10 تا 40 میلیارد تومان (حقوقی)

20 تا 50 میلیون تومان (حقیقی)

مدت زمان بازپرداخت:

12 ماه پس از اتمام قرارداد

سود بازپرداخت: 17 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: حداقل 3 ماه

نوع ضمانت وام:

نوع 1 یا 2 یا 3 (درجه اعتباری افراد است که خود بانک مشخص می کند)

مبلغ وام:

بسته به معدل حساب

مدت زمان بازپرداخت:

12 ماه پس از اتمام قرارداد

سود بازپرداخت: 4.5 ، 5 ، 18 درصد

نیاز به سپرده: ندارد

مدت زمان خواب سپرده: ندارد

نوع ضمانت وام:

عقد قانونی و رسمی

مبلغ وام:

حداکثر تا 90 درصد مبلغ قرارداد ساخت

مدت زمان بازپرداخت:

برای کالاهای مصرفی تا 24 ماه 

برای طرح های سرمایه گذاری تا 60 ماه

سود بازپرداخت: 4.5 ، 5 و 18 درصد

نیاز به سپرده: ندارد

مدت زمان خواب سپرده: ندارد

نوع ضمانت وام:

عقد قانونی و رسمی

مبلغ وام:

حداکثر تا 90 درصد مبلغ اسناد حمل معامله شده

مدت زمان بازپرداخت:

برای کالاهای مصرفی تا 24 ماه

برای طرح های سرمایه گذاری تا 60 ماه

سود بازپرداخت: 4.5 ، 5 و 18 درصد

نیاز به سپرده: ندارد

مدت زمان خواب سپرده: ندارد

نوع ضمانت وام:

عقد قانونی و رسمی

مبلغ وام:

حداکثر 80 درصد قیمت تمام شده کالای موضوع مشارکت

مدت زمان بازپرداخت:

برای کالاهای مصرفی تا 24 ماه

برای طرح های سرمایه گذاری تا 60 ماه

سود بازپرداخت: 18 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: حداقل 3 ماه

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام:

بسته به معدل حساب

مدت زمان بازپرداخت: 36 ماه

سود بازپرداخت: 3 الی 5 درصد

نیاز به سپرده: ندارد

مدت زمان خواب سپرده: ندارد

نوع ضمانت وام:

بانکی و دولتی (مجوز وزارت اقتصاد و شورای اقتصاد)

مبلغ وام:

برای کوتاه مدت (2 سال) تا 100 درصد وجه قرارداد

برای میان مدت (5 سال) تا 85 درصد ارزش سیاهه تجاری درمقابل

مدت زمان بازپرداخت: 120 ماه

سود بازپرداخت: 4.5 ، 5 و 18 درصد

نیاز به سپرده: ندارد

مدت زمان خواب سپرده: ندارد

نوع ضمانت وام: اسناد

مبلغ وام:

حداکثر تا 90 درصد قیمت کالا یا خدمات

مدت زمان بازپرداخت:

برای کالاهای مصرفی تا 24 ماه

برای طرح های سرمایه گذاری تا 60 ماه

تسهیلات صادرات محصولات کشاورزی
بانک توسعه صادرات ایران مبلغ دوهزار میلیارد ریال برای تسهیلات سرمایه در گردش ویژه صادرات محصولات کشاورزی به متقاضیان این بخش از محل سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی اختصاص داد.
این قرارداد که میان بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی منعقد شده و به مدت دوسال اعتبار دارد، در اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی است .
استفاده از سپرده موضوع این قرارداد برای اعطای تسهیلات به متقاضیان تابع مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود که نسبت ۵۰-۵۰ ترکیب با منابع داخلی بانک به صادرات اختصاص می یابد .
سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقیقی حداکثر ۵۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی حداکثر ۴۰۰ میلیارد ریال تعیین شده و بانک موظف است متناسب با حجم فعالیت متقاضی بهای تمام شده و حجم قراردادهای صادرات و فروش در سقف تعیین شده نسبت به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش اقدام کند .
 نرخ سود تسهیلات اعطایی به متقاضیان از محل این سپرده، ۱۱درصد خواهد بود .
اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات، تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیربط و تمام اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونیهای ثبت شده و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت را تشکیل می دهند .
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
شما متقاضی وام ازدواج ، اولین کاری که برای اخذ وام خود باید انجام دهید، این است که به سامانه تسهیلات قرض الحسنه بانک مرکزی به نشانی ve.cbi.ir مراجعه کنید و از طریق منو سمت راست صفحه، گزینه ثبت نام جدید را انتخاب نمایید. فرم ثبت نام را تا انتها تکمیل کنید، در نهایت به شما یک کد رهگیری ده رقمی داده می شود. این کد را یادداشت کنید و از صفحه نمایش داده شده پرینت تهیه کنید. ( هنگام مراجعه به شعبه، ارایه پرینت این صفحه الزامی می باشد.)
برای هر یک از زوجین باید یک ثبت نام جداگانه انجام شود. البته نیازی نیست که هر دو همزمان ثبت نام کنند و یا اینکه اجباری برای دریافت وام از یک بانک ندارند و می توانند کاملا مستقل اقدام کنند.
بعد از این که ثبت نام را انجام می دهید و کد رهگیری دریافت می کنید دیگر نیازی نیست کاری انجام دهید. منتظر دریافت پیامک از طرف شعبه باشید. 90 درصد مواقع این پیامک ارسال می شود، اما در مواردی نادر، پیامک ارسال نمی شود پس پیشنهاد می کنیم که هر هفته به بخش مشاهده وضعیت سامانه وام ازدواج بانک مرکزی به نشانی ve.cbi.ir/TasTrace.aspx  مراجعه کنید و با وارد کردن شماره ملی و کدرهگیری خود از وضعیت خود مطلع شوید.
شایان ذکر است که مدت زمان تعیین شعبه از سوی بانک ها با توجه به میزان منابع قرض الحسنه قابل اعطای بانک و تعداد متقاضی در صف، تعیین می گردد.
پس از اینکه برای شما پیامک آمد و یا هنگام مشاهده وضعیت خود، موارد نام شعبه انتخاب شده توسط بانک، کد شعبه و تاریخ انتخاب شعبه دارای مقدار شد حداکثر 12 روز کاری فرصت دارید تا به شعبه تعیین شده برای شما مراجعه کنید.
دقت کنید اگر تا تاریخ مشخص شده در جلوی ، تاریخ انقضای ثبت نام به آن بانک مراجعه نکنید، ثبت نام شما حذف می شود و باید دوباره ثبت نام خود ار از اول انجام بدهید.
هنگام مراجعه به شعبه این مدارک را همراه خود داشته باشید  1.اصل و کپی سند ازدواج 2. اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه‌ وام گیرنده 3. اصل و کپی کارت ملی وام گیرنده 4. اصل و کپی کارت ملی ضامن 5. کد پستی و آدرس 6. پرینت کد رهگیری 7. پرینت برگه تعیین شعبه
برخی مواقع که مبلغ وام افزایش پیدا می کند، مثل فروردین 99 که مبلغ وام از 30 به 50 میلیون تومان تغییر پیدا کرد، بانک ها اعلام می کنند که مبلغ وام شما هنوز ابلاغ نشده است. در این مواقع پرینت برگه تعیین شعبه خود را که در آن مبلغ وام قید شده است به آن ها نشان بدهید.
پس از اینکه کلیه مدارک خواسته شده توسط شعبه را تهیه کردید و تحویل دادید. منتظر باشید تا بانک وام شما را واریز کند.
دقت کنید از زمان پذیرش در شعبه تا تحویل مدارک نباید بیش از 45 روز کاری زمان ببرد و گرنه اطلاعات شما از سامانه حذف می شود و باید دوباره اقدام به ثبت نام کنید.
وام ازدواج فقط برای یک بار و به افرادی تعلق می گیرد که تاریخ عقد آنها از فروردین 1396 به بعد باشد این وام برای هریک اززوجین  50 میلیون ، 4 درصد و 84 ماهه است.
وام ازدواج برای خانواده ایثارگران و شاهد 100 میلییون است.
توجه داشته باشید که قبلا از ثبت نام وام ازدواج خود حتما به یکی از شعب آن بانک مراجعه نمایید و از وضعیت پرداخت وام ازدواج در آن بانک ها اطلاع حاصل نمایید. چرا که ممکن است آن بانک شرایطی را مثلا برای ضامنین از شما طلب کند که فراهم آوردن آن برای شما ممکن نباشد.
 
تسهیلات بنگاه‌های صادرات محور
بنگاه‌هایی که صادراتی باشند و ظرفیت صادراتی داشته باشند در حد منابع تعیین شده مورد تشویق و حمایت بانک توسعه صادرات قرار می‌گیرند.
بانک توسعه صادرات امسال نیمی از منابع خود و نیمی را از منابع صندوق توسعه ملی برای ارایه تسهیلات ۱۴ درصدی به بنگاه‌های مختلف تولیدی و صادراتی در نظر گرفته که اگر تسهیلات گیرنده، صادرکننده دارای رتبه اعتباری بالا بوده و از ظرفیت و توان صادراتی مناسب برخوردار باشد، از تخفیف نرخ تسهیلات نیز بهره مند می شود.
یکی از حوزه‌های جدی مدنظر بانک ، حوزه دانش بنیان است بنابراین برای شرکت‌های دانش بنیانی که ظرفیت صادراتی دارند ، تسهیلات  با نرخ ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است.
 
تسهیلات صادرکنندگان
پیش‌بینی ارائه تسهیلات ۵/ ۱۴ درصدی با فرجه بازپرداخت ۲ ساله برای صادرکنندگان در بسته توسعه صادرات هم‌اکنون از میزان اعتبارات لازم برای تخصیص به بانک‌ها، حدود هزار میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات تخصیص داده شده و پس از بررسی‌های لازم، بانک‌های دولتی و خصوصی نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
بسته حمایت از توسعه صادرات از ابتدای دی‌ماه امسال، از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده و فعالیت‌های مرتبط با آن برای اجرا، آغاز شده است.
این بسته شامل دو بخش است، بخش اول بسته حمایت از توسعه صادرات، فعالیت خود را با منابع صندوق توسعه ملی آغاز کرده است که این منابع از طریق قراردادهای این صندوق با بانک‌های عامل، زمینه را برای پرداخت تسهیلات اعتباری با نرخ ترجیحی ۵/ ۱۴ درصد به صادرکنندگان با فرجه زمانی ۲ ساله فراهم آورده است.
بخش دوم بسته حمایت از توسعه صادرات، مربوط به اعطای مشوق‌های صادراتی است که با تخصیص اعتبارات از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، اجرایی خواهد شد.
 
تأمین مالی پروژه ملی
شرکت قم آلیاژ از مشتریان اعتباری بانک توسعه صادرات ایران در استان قم بوده و از توانمندی های تولید صادراتی بالایی برخوردار است .در ادامه توافقات انجام گرفته برای همکاری شرکت قم آلیاژ در پروژه صادرات خدمات فنی مهندسی یادشده، این بنگاه تولیدی برای خرید مواد اولیه تولید سیم های مذکور خواستار تامین سرمایه درگردش از سوی بانک توسعه صادرات ایران شد.
با بررسی های انجام شده در شعبه این بانک و اعتبارسنجی های لازم، مبلغ ۸۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل منابع تلفیقی بانک و صندوق توسعه ملی مصوب و در بهمن ماه سال جاری به این شرکت پرداخت شد.
تسهیلات صادراتی
اعطای تسهیلات صادراتی با حداقل نرخ سود از دیگر اولویت‌های این بانک در سال جاری بوده که تسهیلاتی که از طریق منابع بانک پرداخت می شود، با نرخ سود بین ۱۶ تا ۱۸ درصد و منابعی که از طریق صندوق توسعه ملی تامین می‌شود با نرخ سود ۱۱ درصد به صادرکنندگان اعطا می شود. همچنین براساس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که ابلاغ شد، تسهیلاتی که از طریق تلفیق منابع بانک و صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود با نرخ سود میانگین ۱۴.۵ درصد است.
 
تسهیلات دانش‌بنیان
یکی دیگر از اولویت های این بانک در سال جاری حمایت از شرکت های دانش بنیان به ویژه شرکت‌هایی با ظرفیت صادراتی بود. با ستاد نانو تفاهم‌نامه ای امضا شد و با معاونت علمی ریاست جمهوری نیز همکاری هایی صورت گرفت تا تسهیلاتی به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت شود. در همین زمینه قراردادی با صندوق توسعه ملی امضا شد و ۲۰۰ میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از سوی بانک پرداخت خواهد شد و در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیلات به این شرکت ها تجهیز شده و آمادگی برای پرداخت وجود دارد.
 براساس تفاهمنامه صورت گرفته با صندوق نوآوری و شکوفایی ، تسهیلاتی با نرخ سود میانگین حدود ۱۲ درصد به شرکت های دانش بنیان پرداخت می شود.
 
اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به فعالان اقتصادی کشور
بانک توسعه صادرات برای حمایت هرچه بیشتر از فعالان اقتصادی تسهیلات با نرخ ترجیحی پرداخت می‌کند.
این بانک به فعالان اقتصادی تسهیلات با نرخ ترجیحی از منابع صندوق توسعه ملی با سود ۱۱ و ۱۲ درصدی پرداخت می‌کند.علاوه بر این از محل منابع تلفیقی با میانگین سود ۱۴ درصد برای حمایت از صادرات غیر نفتی به بازرگانان تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود.
 
گشایش انواع اعتبارات اسنادی وارداتی ( کالا و خدمات)
تعریف اعتبار اسنادی :
اعتبار اسنادی، تعهد مشروط غیر قابل برگشت بانک گشایش کننده اعتبار به منظور پرداخت یا قبول پرداخت وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار ( فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات ) است، مشروط بر آن که ذینفع اعتبار شرایط و مقررات مندرج در متن اعتبار اسنادی را رعایت و اسناد لازم را در موعد معین ارائه داده باشد.
بانک توسعه صادرات ایران با رعایت مقررات داخلی و مقررات متحدالشکل بین المللی ( UCP600) اقدام به گشایش انواع اعتبار اسنادی به شرح ذیل می نماید:
اعتبار اسنادی وارداتی
این نوع اعتبار اسنادی به منظور واردات کالا یا خدمات از خارج از کشور، توسط بانک توسعه صادرات ایران گشایش می یابد و با توجه به نحوه تامین ارز به انواع زیر تقسیم می گردند:
1
اعتبار اسنادی دیداری از محل منابع تخصیصی از سوی بانک مرکزی
2اعتبار اسنادی مدتدار
3اعتبار اسنادی از محل خطوط اعتباری ( فاینانس و ریفاینانس )
4اعتبار اسنادی از محل صندوق توسعه ملی
5اعتبار اسنادی از محل ارز متقاضی
اعتبار اسنادی دیداری از محل منابع تخصیصی از سوی بانک مرکزی
تامین ارز در این اعتبارات اسنادی پس از ثبت اطلاعات ثبت سفارش در پورتال بانک مرکزی و ایجاد گواهی ثبت آماری و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی انجام می شود. در این نوع اعتبارات اسنادی ابتدا اعتبار سنجی بر اساس وضعیت اعتباری و سابقه عملکرد متقاضی به عمل آمده و میزان پیش دریافت نقدی در زمان گشایش اعتبار ونحوه تامین مابقی وجه در زمان معامله اسناد مشخص می گردد.
در حال حاضر اخذ حداقل 10% مبلغ اعتبار در زمان گشایش به عنوان پیش دریافت و بر اساس مصوبه صادره و باقیمانده در زمان معامله اسناد از مشتری اخذ می گردد.
اعتبار اسنادی مدتدار
این نوع اعتبارات براساس توافق خریدار و فروشنده کالا جهت پرداخت وجه آن بصورت مدت دار گشایش می گردد. باتوجه به وضعیت اعتباری و سابقه عملکرد متقاضی نزد بانک، گشایش اعتبار با پیش دریافت کمتر از 100% امکان پذیر می باشد و تضمین کافی نیز به منظورحصول اطمینان ازتسویه تعهدات درسررسید اخذ می گردد.
سررسید پرداخت وجه کالای موضوع اعتباراسنادی حداکثر به مدت یک سال و ترجیحاً برای واحدهای تولیدی وبه منظور تهیه مواد اولیه و قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز استفاده می گردد.
اعتبار اسنادی از محل خطوط اعتباری ( فاینانس و ریفاینانس )
این نوع اعتباراسنادی بصورت دیداری گشایش می گردند، اما در زمان معامله و ظهرنویسی اسناد، ازمحل خطوط اعتباری خارجی تأمین مالی خواهند شد.
اعتبارات اسنادی که از محل خطوط اعتبارات کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یک ساله (ریفایناس ) برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز متقاضیان، توسط بانک گشایش می شوند، با رعایت شرایط ذیل تأمین مالی می گردند:
• 10% 
هم ارز ریالی اعتبار اسنادی درزمان گشایش اعتبار و 10%دیگر به هنگام معامله اسناد از متقاضی اخذ می گردد.
اعتبارات اسنادی مفتوحه از محل خط اعتباری اعطایی بانک کارگزار خارجی، تأمین مالی شده و در سررسید مقرر، بانک توسعه صادرات ایران وجوه مربوطه را به حساب آن بانک واریز خواهد کرد. بنابراین متقاضی می بایست 80% مابقی وجه اعتباراسنادی را قبل از سررسید اعتبار به حساب بانک واریز نماید.
اعتبار اسنادی از محل صندوق توسعه ملی
این بانک برای تحقق رسالت حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، اقدام به انعقاد قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی اقدام کرده است.
اشخاص مجاز برای بهره مندی از تسهیلات یاد شده شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی هستند.
نرخ سود تسهیلات از محل این منابع سالانه 16 درصد و برای سرمایه درگردش صادراتی پرداخت می شود که برای اشخاص حقیقی 50 میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی 400 میلیارد ریال به عنوان سقف اعطای تسهیلات تعیین شده است.
براساس این گزارش حداقل نرخ بازده فعالیت ها 21 درصد است و دریافت کنندگان تسهیلات ملزم به ارائه اسناد صادراتی مرتبط بوده و در غیر این صورت مشمول جریمه عدم ایفای تعهدات صادراتی می گردند.
 
فرآیند تأمین مالی ارزی از صندوق توسعه ملی
پذیرش طرح اولیه از مذاکره با بانک عامل شروع می‌شود و پس از پذیرش طرح توسط بانک عامل و بررسی اهلیت متقاضی و طرح توجیهی فنی و اقتصادی خواهد بود.
بانک عامل طرح توجیهی فنی اقتصادی متقاضی را از سه بعد بازار، فنی، مالی بررسی و ارزیابی می کند. در این فرآیند اهلیت متقاضی براساس شاخص های مورد نظر بانک اعتبارسنجی شده و وثایق مورد نظر بانک برای تامین مالی طرح، مشخص می شود دراین مرحله بانک مصوبه اولیه‌ای صادر می‌کند که در آن مبلغ تسهیلات، سهم آورده متقاضی، وثایق و…مشخص می شود و این مصوبه به متقاضی ابلاغ می شود. در صورت تائید مصوبه توسط متقاضی، شناسنامه اعتباری صندوق (فرمت های مورد نیاز صندوق) در رابطه با طرح در سایت صندوق توسعه ملی، براساس اطلاعات طرح توجیهی و گزارش حسابرسی و اظهارنامه مالیاتی، توسط بانک ثبت می‌شود.
پس از ثبت اطلاعات در سایت صندوق توسعه ملی، صندوق طرح را در چارچوب قرارداد بین بانک و صندوق بررسی و طرح را تائید یا رد می‌نماید. بعد از تائید طرح توسط صندوق بانک عامل و متقاضی باید قرارداد لازم را امضاء نموده و مراحل اداری لازم را طی نماید و هزینه ارزیابی طرح (Commitment Fee) به صندوق توسعه ملی پرداخت شود. مرحله بعدی این فرآیند اعلام مسدودی مبلغ مورد درخواست به بانک مرکزی است. در ادامه فرآیند بانک مرکزی مسدودی برای بانک عامل و صندوق توسعه را صادر می نماید و تسهیلات توسط بانک عامل قابل پرداخت خواهد بود.
تامین مالی صندوق توسعه ملی فرآیند زمانبری است که با بررسی اطلاعات روز صندوق می‌توان زمان تامین مالی پروژه را کاهش داد.
اعتبار اسنادی از محل ارز متقاضی
وارد کنندگانی که به موجب قوانین و مقررات صادرات و واردات، بدون تعهد شبکه بانکی کشور مجاز به واردات می باشند، می توانند با استفاده از ابزارهای متداول سیستم بانکی از محل ارز متقاضی اقدام به واردات نمایند.
میزان پیش دریافت ارزی مورد نیاز جهت گشایش اعتبار اسنادی / ثبت سفارش براتی از محل ارز متقاضی در هر مورد با تشخیص، صلاحدید، مسئولیت بانک عامل و اعتبار مشتری تعیین می گردد.
مراحل مختلف اعتبارات اسنادی
1. گشایش
2. اصلاحیه
3. ظهر نویسی اسناد حمل و پرداخت
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت گشایش اعتبار اسنادی در شعب بانک توسعه صادرات ایران
• افتتاح حساب ریالی و ارزی
• ارائه کارت بازرگانی
• ارائه پروفرم فروشنده کالا
• ارائه اصل بیمه نامه باربری حاکی از بیمه کالا نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی مجاز اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه رسید پرداخت حق بیمه.
• 
تکمیل فرمهای گشایش اعتبار، تعهد ترخیص کالا و خرید ارز (پس ازالصاق تمبر مالیاتی)
• درج اطلاعات ثبت سفارش در سیستم پورتال ارزی توسط وزارت بازرگانی(معاونت توسعه روابط اقتصادی و سازمان توسعه تجارت ایران) به منظور روئیت و کنترل کاربر شعبه گشایش کننده.
• 
صدور فیش ثبت آماری در سیستم پورتال ارزی توسط اداره نظارت بانک مرکزی.
• 
تکمیل و ارائه قرارداد جعاله ( پس از الصاق تمبر )
• تکمیل فرم تعهد پرداخت مابقی وجه اعتبار.
• 
تامین وثایق کافی طبق مصوبه مرکز یا شعبه.
• 
در هنگام گشایش اعتبار اسنادی، 100% مبلغ اعتبار به عنوان پیش دریافت از حساب مشتری برداشت می شود که با توجه به درجه اعتبار و نوع فعالیت متقاضی ممکن است پیش دریافت کمتر از 100% مورد تصویب کمیته شعبه و یا مدیریت اعتبارات و سرمایه گذاری قرار گیرد. در صورتی که متقاضی اعتبار اسنادی بخشی از وجه اعتبار را تامین نماید اخذ مصوبه کمیته اعتباری شعبه و یا مرکز جهت گشایش اعتبار الزامی خواهد بود.
• 
نکته : جهت واردات کالا به مناطق آزاد و یا ترانزیت کالا نیازی به ثبت سفارش نمی باشد، در این حالت 100% مبلغ اعتبار باید از محل ارز متقاضی تامین گردد. در مورد استفاده از معادل ریالی ارز متقاضی و محاسبه هم ارز ریالی بابت پیش دریافت اعتبار باید توجه داشت نرخ ارز در روز گشایش، ملاکتبدیل ارز می باشد. در ضمن کارمزد دریافتی جهت گشایش اعتبار اسنادی، طبق تعرفه بانک به صورت ریالی قابل پرداخت می باشد.
اصلاحیه اعتبار اسنادی :
• انجام اصلاحیه و یا حتی ابطال اعتبار اسنادی منوط به تائید و قبول طرفین می باشد و شعب این بانک متن اصلاحیه را پس از دریافت درخواست کتبی متقاضی، تهیه و از طریق بانک ابلاغ کننده به ذینفع اعتبار اسنادی مخابره می نماید.
کارمزد و هزینه های دریافتی جهت مخابره پیام سوئیفت به بانک کارگزار، بر اساس ریال محاسبه و اخذ می شود.
v نکته مهم : بر اساس مقررات بین المللی ( UCP600 ) ، در صورت عدم پرداخت هزینه ها توسط ذینفع، تامین کلیه کارمزدها و هزینه های مربوط به ابلاغ اعتبار اسنادی، اصلاحیه و سایر خدمات بانک ابلاغ کننده، به عهده خریدار خواهد بود.
3-ظهر نویسی اسناد حمل و پرداخت :
• بانک ها موظف به پرداخت وجه اعتبار بر اساس نوع پرداخت قید شده در متن اعتبار اسنادی می باشند. پس از دریافت اسناد از بانک معامله کننده و در صورت تطابق اسناد با متن اعتبار و با توجه به مقررات بانک مرکزی، بانکها پس از تامین باقیمانده وجه اعتبار توسط متقاضی نسبت به واریز و ظهر نویسی اسناد حمل اقدام خواهند نمود.
ابلاغ اعتبارات اسنادی صادراتی و ارائه سایر خدمات مربوطه ( تنزیل، واگذاری عواید و …)
• اعتبار اسنادی صادراتی تعهد برگشت ناپذیر بانک گشایش‌کننده جهت پرداخت وجه در صورت دریافت اسناد مطابق با شرایط اعتبار می‌باشد. اعتبار اسنادی صادراتی توسط بانک خریدار گشایش می‌یابد و بانک توسعه صادرات ابلاغ‌کننده آن به صادرکننده ایرانی می‌باشد. بانک توسعه صادرات ایران به‌منظور ایجاد قدرت خرید و گسترش بازارهای بین‌المللی برای عرضه هرچه بیشتر کالاهای صادراتی ایران و تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز صادرکنندگان در چارچوب عملیات خرید دین اعتبارات اسنادی صادراتی دیداری و مدت‌دار که به نفع صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ می‌گردد و بروات اسنادی مدت‌دار که اسناد حمل آن از طریق این بانک برای خریداران خارجی ارسال می‌گردد، اقدام به اعطای تسهیلات بر اساس دستورالعمل مربوطه می‌نماید.
خرید دین به مفهوم پرداخت نقدی وجوه اسناد حمل اعتبار اسنادی صادراتی/بروات اسنادی صادراتی می‌باشد. چنانچه ذینفع قصد خرید‌دین اعتبار اسنادی خود نزد بانک را داشته‌باشد، می‌بایست واجد شرایط متقاضی خرید دین به شرح ذیل باشد.
شرایط اعتبارات اسنادی صادراتی دیداری جهت استفاده از تسهیلات خرید دین
• بانک گشایش کننده جزو بانکهای ممنوع المعامله معرفی شده از سوی بانک مرکزی نباشد.
• 
بانک گشایش‌کننده جزو بانکهای ممنوع‌المعامله معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی نباشد.
• 
بانکها از نظر اعتباری به چهار گروه A,B,C,D طبقه‌بندی می‌شوند. جهت خرید دین اعتبارات مفتوحه توسط بانکهای گروه A و B به پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات ایران نیازی نیست. جهت کسب اطلاع از وضعیت بانکها، شعب باید از مدیریت امور بین‌الملل استعلام بعمل‌آورند. درصورت عدم تایید مدیریت امور بین‌الملل، اعتبار اسنادی می‌بایست توسط یکی از بانکهای مورد تایید این بانک تایید‌گردد.
• 
بانک توسعه صادرات ایران به‌عنوان معامله‌کننده اسناد حمل تعیین‌گردد و یا بانک تایید‌کننده اسناد همان بانک معامله‌کننده اسناد باشد (به عبارت دیگر در شرایطی که بانک توسعه صادرات ایران معامله‌کننده نباشد، بانک معامله‌کننده باید تایید‌کننده اسناد نیز باشد.
• 
نوع ارز اعتبار باید از ارزهای مورد تایید اداره روابط بانکی بین‌الملل باشد.
پرداخت وجه اسناد، مشروط به شرایط غیر متعارف نگردد. به‌عنوان نمونه پرداخت وجه منوط به صدور گواهی خاص/ ارائه قبولی توسط خریدار یا شخص ثالث باشد.
اعتبار اسنادی صادراتی مفتوحه، غیر قابل برگشت و غیر قابل انتقال به اشخاص ثالث باشد.
• 
نوع ارز اعتبار از ارزهای معتبر و مورد قبول بانک باشد.
• 
بانک گشایش‌کننده/تایید‌کننده تحت فیلد A78 اعتبار متعهدگردد درصورت دریافت وجه اسناد حمل مطابق شرایط اعتبار، وجه اسناد را حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری به این بانک پرداخت‌می‌نماید.
شرایط اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی صادراتی مدت‌دار جهت استفاده از تسهیلات بانک
عملیات خرید دین اعتبارات اسنادی صادراتی مدت‌دار که به نفع صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ می‌گردد و بروات اسنادی مدت‌دار که اسناد حمل آن از طریق این بانک برای خریداران خارجی ارسال می‌گردد، بر اساس دستورالعمل ذیل اقدام به اعطای تسهیلات می‌نماید.
• 
بانک گشایش‌کننده جزو بانکهای ممنوع‌المعامله معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی نباشد و علاوه ‌بر این اعتبار اسنادی صادراتی مفتوحه، غیر قابل برگشت باشد.
• 
تذکر: چنانچه اعتبار اسنادی صادراتی قابل انتقال‌باشد، خرید دین اسناد ارائه‌شده مشروط به عدم استفاده ذینفع اولیه (درصورت وجود) از تسهیلات خرید دین در ارتباط با اسناد مود نظر باشد.
• 
بانک توسعه صادرات ایران به‌عنوان معامله‌کننده اسناد حمل تعیین‌گردد و یا بانک تایید‌کننده اسناد همان بانک معامله‌کننده اسناد باشد (به عبارت دیگر در شرایطی که بانک توسعه صادرات ایران معامله‌کننده نباشد، بانک معامله‌کننده باید تایید‌کننده اسناد نیز باشد).
• 
تعیین رتبه اعتباری بانک مشابه توضیحات ذیل بند سوم از شرایط اعتبارات اسنادی دیداری
• سررسید پرداخت وجه اسناد حمل حداکثر یکسال از تاریخ حمل یا معامله اسناد آن باش.
• 
نوع ارز اعتبار / بروات اسنادی باید از ارزهای مورد تایید اداره روابط بانکی بین‌الملل باشد.
• 
چنانچه اسناد اعتبار اسنادی به نحوی بصورت وصولی (Approval Basis) ارسال‌شوند، انجام خرید دین، پس از قبولی اسناد و ارایه تعهد پرداخت در سررسید توسط بانک کارگزار بصورت رمزدار ، خرید دین بلامانع‌است.
• 
اسناد حمل مورد معامله و سررسید پرداخت وجه، باید مورد قبول و تایید بانک گشایش‌کننده اعتبار/ بانک براتگیر قرار‌گیرد و پرداخت وجه اسناد مورد معامله مشروط نباشد
• بانک گشایش‌کننده یا تایید‌کننده اعتبار اسنادی/ بانک برات‌گیر بوسیله پیام رمزدار تعهد نماید که وجه اسناد مورد معامله را در سررسید به حسابی که برای این بانک تعیین می‌گردد، واریز کند.
نکته مهم : متقاضی تحت هیچ عنوان از محل اعتبار اسنادی صادراتی دیداری و مدتدار / بروات مدت دار که درخواست خرید دین آنرا نموده، نباید قبلا تسهیلات ریالی دریافت کرده باشد مگر اینکه مجموع تسهیلات ریالی استفاده شده و تسهیلات ارزی مورد درخواست وی از حد مقرر و مصوب در مورد همان اعتبار اسنادی فراتر نرود و همچنین هم پوشانی نداشته باشد. بدیهی است در چنین حالتی می توان از خرید دین اسناد مربوطه نسبت به تسویه تسهیلات قبل از حمل اعطایی استفاده نمود.
شرایط مورد نیاز جهت ابلاغ اعتبار اسنادی صادراتی در شعب بانک توسعه صادرات ایران
• افتتاح حساب ریالی و ارزی نزد یکی از شعب بانک توسعه صادرات ایران
• تجربه و فعالیت قابل قبول در امر صادرات.
• 
دارا بودن عملکرد اعتباری مطلوب با حجم اعتبارات اسنادی قابل ملاحظه.
• 
فاقد بدهی و تعهد سررسید شده نزد هر یک از واحدهای بانک.
• 
ارائه اعتبار اسنادی صادراتی گشایش شده توسط یکی از بانکهای معتبر و مورد قبول بانک توسعه صادرات ایران.
بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانک تخصصی در حوزه تأمین مالی صادرات، به منظور توسعه اقتصادی و ایجاد جهش صادراتی و اشتغال در کشور، تسهیلات و خدمات خود را در پنج بخش به مشتریان ارائه می نماید:
الف ) تسهیلات قبل از صادرات کالا و خدمات (قبل از حمل)
ب) تسهیلات پس از صادرات کالا و خدمات (پس از حمل)
ج) تسهیلات سرمایه گذاری به منظور احداث یا توسعه طرح های دارای رویکرد صادراتی در داخل و خارج از کشور
د) صدور ضمانت های ارزی و ریالی
ه) گشایش اعتبارات اسنادی
شرایط عمومی و اختصاصی و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اعتباری به منظور استفاده از خدمات و تسهیلات بانک به شرح زیر است :
اسناد و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اعتباری :
برگ در خواست استفاده از تسهیلات / خدمات، متضمن شرح مختصری در خصوص سابقه، زمینه فعالیت شرکت، مبلغ دقیق تسهیلات مورد نیاز و موضوع مصرف آن .
تصویر و اصل اساسنامه، اظهار نامه ثبت شرکت ها، آگهی تأسیس و کلیه آگهی های تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور (شامل مدیران و امضاداران مجاز، تعیین اقامتگاه قانونی، آخرین سرمایه ثبتی )، آخرین ترکیب سهامداران و آخرین صورت جلسه مجمع عمومی که به تأیید اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد.
تصویر و اصل کارت بازرگانی و کد اقتصادی معتبر .
تصویر و اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی یا مدیران شرکت.
تصویر و اصل قرارداد اجاره نامه رسمی سال جاری یا سند مالکیت مربوط به اقامتگاه قانونی متقاضی یا شرکت، محل کارخانه و سکونت اعضای هیأت مدیره، همراه با درج آدرس دقیق در ظهر تصویر .
تصویر موافقت اصولی، جواز تأسیس، پروانه بهره برداری و سایر مجوزات قانونی اخذ شده شامل آب، برق، محیط زیست و ….
تصویر و اصل پروانه های خروجی و ورودی کالا مربوط به دو سال اخیر به انضمام فهرست مدارک صادراتی .
تصویر و اصل اسناد مالکیت اموال غیر منقول ارایه شده به عنوان وثیقه برای بررسی توانایی مالی متقاضی
صورت های مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی معتبر مورد تأیید سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به همراه تراز آزمایشی چهار ستونی به تاریخ روز ارسال مدارک که مهر شرکت شده و دارای امضای مجاز نیز باشد.
گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل متقاضی مربوط به دو سال گذشته همراه با گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مربوط به سال مالی گذشته.
اعلام آدرس و شماره دقیق حوزه مالیاتی شرکت به همراه اظهارنامه های مالیاتی مربوط به دو دوره مالی گذشته که ممهور به مهر حوزه مالیاتی باشد.
اعلام کتبی میزان تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی اعم از ارزی، ریالی، ضمانتنامه، تعهدات ریفاینانس، فاینانس، اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار به تفکیک هر بانک و مانده فعلی بدهی و تعهدات موصوف با ذکر وضعیت (جاری، سررسیده شده، معوق و …)
اعلام شماره حساب های متقاضی نزد سیستم بانکی کشور با ذکر نوع حساب ها (ارزی، ریالی، جاری، پس انداز و…) به همراه صورت گردش حساب های مذکور ( درصورتی که متقاضی سابقه همکاری با بانک توسعه صادرات ندارد)
قرارداد یا اعتبار اسنادی صادراتی معتبر و یا برنامه صادرات امانی.
برنامه توجیه صادراتی منطبق بر قرارداد یا اعتبار اسنادی معتبر و یا برنامه صادرات امانی .
گزارش توجیه اقتصادی، فنی و مالی و صادراتی طرح شده توسط یکی از شرکت های مهندسی مشاور مورد تأیید بانک ( در صورت تقاضای تسهیلات جهت اجرای طرح سرمایه گذاری).
بررسی قیمت تمام شده بخش های مختلف طرح به تفکیک جزئیات و محل تأمین هر یک (داخل یا خارج از کشور)، تحلیل سودآوری، برنامه زمان بندی اجرای طرح، نمودارهای جریان نقدینگی و کنترل پروژه و جداول زمانی پرداخت ها و دریافت های طرح (در صورت تقاضای تسهیلات جهت صدور خدمات فنی و مهندسی).
شرایط عمومی بانک برای پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات :
افتتاح حساب نزد یکی از شعب بانک توسعه صادرات ایران و فعالیت آن متناسب با خدمات و تسهیلات در خواستی حداقل به مدت سه ماه
ارائه در خواست استفاده از تسهیلات یا خدمات مورد نظر همراه با شرح فعالیت های گذشته به همراه خلاصه سوابق تخصصی و تجربی متقاضی یا سهامداران .
برنامه توجیه اقتصادی درخواست ارائه شده مبلغ تسهیلات مورد نیاز و جدول زمان بندی استفاده از تسهیلات یا خدمات و بازپرداخت آن و اسناد و مدارک لازم (بشرح فهرست صفحات آتی)
نرخ سود تسهیلات و کارمزد پذیرش تعهد:
نرخ سود تسهیلات ریالی در بخش های مختلف اقتصادی همه ساله مطابق آخرین بخشنامه های شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
نرخ سود تسهیلات ارزی و نرخ سود خطوط اعتباری کوتاه مدت یکساله (ریفاینانس) و کارمزد پذیرش تعهد در اعتبارات اسنادی مدت دار با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، سوابق عملکرد و نوع تضامین ارائه شده صورت می گیرد.
برای آگاهی از نرخ جاری سود تسهیلات یا کارمزد خدمات بانک به سایت بانک توسعه صادرات ایران به آدرس الکترونیکی www.edbi.ir مراجعه گردد.
بانک توسعه صادرات ایران به منظور توسعه اقتصادی، جهش صادراتی و ایجاد اشتغال در کشور تسهیلات به صورت ریالی به متقاضی که به منظور تأمین سرمایه در گردش برای تهیه یا تولید کالا و صدور آن نیاز مالی دارند، در قالب یکی از عقود اسلامی پرداخت می گردد.
این تسهیلات به صورت ریالی به متقاضی که به منظور تأمین سرمایه در گردش برای تهیه یا تولید کالا و صدور آن نیاز مالی دارند، در قالب یکی از عقود اسلامی پرداخت می گردد.
تسهیلاتی که با عنوان سرمایه در گردش در ارکان اعتباری بانک به تصویب می رسند به روش های مختلفی پرداخت می گردندکه عبارتند از :
الف- پرداخت تسهیلات از طریق گشایش اعتبار اسنادی (اعم از وادراتی یا داخلی)
ب)پرداخت تسهیلات در وجه صادرکننده پیش فاکتور یا در قبال ارائه قرارداد خرید کالا یا خدمت.
ج) پرداخت تسهیلات در وجه متقاضی ( به استثنای عقد فروش اقساطی ) در شرایطی که ارائه پیش فاکتور یا قرارداد خرید کالا یا خدمت میسر نمی باشد.
 
تسهیلات سرمایه گذاری داخلی
این تسهیلات به منظور تأمین بخشی از هزینه های ارزی و ریالی از قبیل هزینه های ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات و …. مورد نیاز به منظور اجرای طرح های سرمایه گذاری که دارای رویکرد صادراتی باشند، از محل منابع بانک و یا منابع صندوق توسعه ملی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می گردد.
این تسهیلات به منظور تأمین بخشی از هزینه های ارزی و ریالی از قبیل هزینه های ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات و …. مورد نیاز به منظور اجرای طرح های سرمایه گذاری که دارای رویکرد صادراتی باشند، از محل منابع بانک و یا منابع صندوق توسعه ملی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می گردد.
مورد مصرف تسهیلات :
طرح هایی که به تشخیص بانک و وزارتخانه های تخصصی ذیربط از توجیه اقتصادی، فنی و مالی لازم برخوردار بوده و دارای رویکرد صادراتی باشند و قادر به تامین درآمد لازم ( اعم از ریالی و ارزی ) برای بازپرداخت اقساط اصل و سود تسهیلات به صورت ارزی با تضمین کافی باشند.
تمامی فعالیت های سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل ونقل و خدمات (از جمله گردشگری)، فناوری اطلاعات و صدور خدمات فنی و مهندسی بخشهای تعاونی و خصوصی .
سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت های جدید از جمله خرید تجهیزات و ماشین آلات، دانش فنی و پرداخت هزینه های نصب و راه اندازی طرح های تولیدی و کارآفرینی مذکور در بند فوق .
سرمایه گذاری برای توسعه و بازسازی ظرفیت های تولیدی موجود.
شرایط طرح :
طرح ارائه شده می بایست دارای توجیه اقتصادی، فنی مالی و صادراتی بوده ومورد تأیید بانک و وزارتخانه تخصصی ذیربط باشد.
حداکثر سقف تإمین مالی سایر طرح هایی که از محل منابع بانک ویا منافع عادی حساب ذخیره ارزی تأمین می گردند، هفتاد و پنج (75 ) درصد هزینه کل سرمایه گذاری بوده و مابقی آن می بایست توسط متقاضی تأمین شود.« سقف وشرایط تأمین مالی برای طرح های خاص که توسط مراجع ذیربط به بانک معرفی می گردند، توسط مراجع مربوط مشخص خواهد شد
کلیه متقاضیان استفاده از تسهیلات موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور می باشند.
شرایط گزارش طرح توجیهی :
گزارش توجیهی طرح ارائه شده می بایست براساس استانداردهای شناخته شده ورایج تهیه شده و مشتمل بر چهار بخش ذیل باشد:
بررسی اقتصادی طرح : دراین بررسی ارزیابی بازار، وضعیت عرضه و تقاضای محصولات یا خدمات، و تحلیل رویکرد صادراتی طرح با ارائه مدارک مستند و ….، ارائه می شود. ارزیابی بازار درگزارش توجیهی بایستی به روشنی و بادقت قابل قبول وبراساس واقعیات روز و مفروضات مستند، قابلیت صدور محصولات تولیدی طرح را تحلیل و ارائه نماید.
بررسی فنی طرح : دراین بررسی ویژگی های تکنولوژیکی،برآورد سرمایه گذاری ها، قیمت ها و هزینه ها با ذکراسناد ومدارک و ارائه قیمت های مختلف همراه با ذکر ویژگی های هر یک ارائه شده باشد. چنانچه اجرای طرح مستلزم خرید ماشین آلات، مواد یا قطعات وارداتی، خدمات مهندسی، دانش فنی و یا حق لیسانس باشد، گزارش مذکور می بایست دلایل و الزامات تأمین آن نیازمندیها از خارج کشور و روش انتخاب فروشنده یا تأمین کننده کالا و خدمات وارداتی را به همراه برآورد هزینه تبیین نماید.
بررسی مالی : دراین بخش می بایست تحلیل وضعیت سودآوری طرح، بازگشت سرمایه گذاری و بازپرداخت اقساط و سایر محاسبات و تحلیل های مربوطه به تفصیل مورد بررسی قرارگرفته و ارائه گردد.
اهلیت و توانایی فنی و مالی متقاضی : دراین بخش، اهلیت و توانایی فنی و مالی متقاضی مورد بررسی قرارگرفته ومنابع مالی ریالی و ارزی وترکیب منابع ونحوه تأمین آنها با ذکر مدارک و مستندات توضیح داده شده و سهم بانک ومتقاضی از مجموعه منافع مالی مورد نیاز طرح، روشن می گردد.
سایر الزامات:
مشاوره تهیه کننده طرح توجیهی، معرفی شده و خلاصه ای از سوابق تخصصی و فنی آن به ضمیمه گزارش ارائه گردد.
چنانچه طرح دارای شریک خارجی باشد، درصد مشارکت و نوع مشارکت خارجی و روش تأمین منابع مربوط به سهم شریک خارجی ونحوه مدیریت طرح، توضیح داده شود.
شرایط تسهیلات :
تسهیلات مورد نیاز طرح به ارزهای معتبر وبراساس نیازهای پیش بینی شده در گزارش توجیهی ارائه شده، قابل پرداخت می باشد.
بازپرداخت تسهیلات و سود متعلقه به همان ارز دریافتی خواهد بود. لیکن مجموع دوره های استفاده، تنفس وبازپرداخت به تشخیص بانک از حداکثر ده سال بیشتر نخواهد بود. (این شرط درخصوص طرح های با اشتغال زایی بیش از پنجاه نفر اعمال می گردد)
در خصوص طرح هایی که از محل منابع داخلی بانک ویا منابع عادی حساب ذخیره ارزی تأمین می گردند، حداکثر مدت تأمین مالی هر طرح از 8 سال فراتر نخواهد رفت که تا 3 سال آن دوران بهره برداری (بازپرداخت) حداکثر 5 سال خواهد بود. این مدت برای استانهای کمتر توسعه یافته حداکثر10 سال (سه سال دوره اجرا و راه اندازی و هفت سال دوره بازپرداخت) خواهد بود.
تسهیلات ارزی اعطایی به هر طرح، حداکثر معادل جزء ارزی هزینه های سرمایه گذاری آن خواهد بود.
نرخ سود تسهیلات :
نکته 1- درخصوص طرح هایی که از محل منابع بانک توسعه صادرات تأمین می گردد، نرخ سود بر اساس آخرین دستورالعمل نرخ سود تسهیلات ارزی از محل منابع بانک تعیین می گردد .
نکته 2- درخصوص طرح هایی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی می گردد، نرخ سود بر اساس آخرین مصوبه هیأت امنا یا هیأت عامل صندوق توسعه ملی تعیین می شود.
نکته 3- نرخ سود تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی به آن دسته طرح های بزرگ صنعتی و معدنی که دوره تأمین مالی آنها (شامل دوره استفاده، تنفس و بازپرداخت ) بیش از 7 سال است، نرخ لایبور بعلاوه حداکثر (3) درصد خواهد بود.
نکته 4- نرخ سود تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی برای طرح های سرمایه گذاری در استان ها و مناطق توسعه نیافته بر اساس آخرین مصوبه هیأت امنا یا هیأت عامل صندوق توسعه ملی تعیین می شود .
سهم آورده متقاضی :
آورده متقاضی سرمایه گذار( اعم ازاشخاص حقیقی و حقوقی ) حداقل باید 25 درصد کل هزینه های ریالی و ارزی طرح باشد.
سهم آورده متقاضی درطرح های سرمایه گذاری دراستان ها و مناطق کمتر توسعه یافته که از محل حساب ذخیره ارزی تأمین مالی می گردند حداقل 10 درصد تعیین شده است.
مراحل اعطای تسهیلات :
برای استفاده از تسهیلات مذکور، متقاضی می بایست درخواست خود را به همراه گزارش توجیه اقتصادی، فنی ومالی طرح با شرایط پیش گفته به انضمام مدارک، مجوزها و مستندات قانونی اخذ شده جهت اجرای طرح وسایراسناد و مدارک را (بشرح فهرست ارائه شده درمقدمه مطالب ) به بانک ارائه نماید. بانک پس از بررسی و حصول اطمینان کافی از توجیه اقتصادی، فنی، مالی و صادراتی طرح و اهلیت متقاضی بارعایت اولویت ابلاغی، نسبت به پذیرش و تصویب تسهیلات مورد نیاز، اقدام خواهد کرد.
نحوه مصرف :
بر اساس مصوبات صادره از ارکان اعتباری بانک، نحوه پرداخت تسهیلات در بخش ارزی از طریق گشایش اعتبار اسنادی دیداری و به نفع فروشنده یا سازنده ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز و یا ارائه کننده خدمات و در بخش ریالی متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح، از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی ویا پرداخت در وجه فروشندگان کالا یا پیمانکاران ارائه کننده خدمات خواهد بود.
 
خطوط اعتباری دریافتی (فاینانس و ریفاینانس)
یکی از روشهای جذب منابع مالی خارجی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از منابع فاینانس و ریفاینانس کوتاه مدت بانکهای خارج از کشور است.
 
تسهیلات قرض الحسنه
قرض الحسنه قراردادی است که بموجب آن بانک ( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقررودستورالعمل ،  به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ( به عنوان قرض گیرنده ) به قرض واگذار می نماید.
موارد اعطای آن عبارتند از:
– هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه
– هزینه درمان و بیماری
– هزینه تعمیر و تامین مسکن
– کمک هزینه تحصیلی
– رفع نیازهای ضروری
این تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه بانک تأمین می شود.
 
تسهیلات مضاربه
مضاربه به قراردادی اطلاق می‌شود که در آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌گردد، با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند. بانک به عنوان مالک، سرمایه نقدی را به صورت یک جا یا برحسب نیاز به تدریج در اختیار عامل (شخص حقیقی یا حقوقی) قرار می‌دهد قرارداد مضاربه مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی است و مدت آن حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویه کامل است.قابل ذکر است، بانک‌ها در مورد واردات، مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه با بخش خصوصی نیستند.
 
تسهیلات فروش اقساطی
فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین کالا به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معین دریافت گردد. بدین صورت که حسب درخواست مشتری، کالای مورد نظر نقداً توسط بانک خریداری و به صورت فروش اقساطی به وی واگذار می‌شود.این تسهیلات برای گسترش واحدهای تولیدی (صنعتی و معدنی، ‌کشاورزی) و خدماتی پرداخت می‌شود.
مدت قرارداد فروش اقساطی و بازپرداخت اقساط، حداکثر معادل عمر مفید اموال موضوع قرارداد است، که به تشخیص بانک تعیین می‌شود.
 فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی وابزار کار : کاربرد (تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی  اعم از حقیقی و حقوقی )
فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات وتاسیسات : کاربرد ( جهت گسترش امور تولید ، خدمات و خرید کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل کشوربا عمر مفید بیش از یک سال  )
فروش اقساطی مسکن (به منظور گسترش در امر مسکن )
خرید کالای و خدمات ضروری از قبیل کالای مصرفی با دوام از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل ، ودیعه مسکن، و سایر نیاز های ضروری مشابه
تسهیلات خرید خودرو سواری ( تولید داخل) معادل 60% بهای خودرو
 
تسهیلات مشارکت مدنی
مشاركت مدني عبارتست از درآميختن سهم الشركه نقدي و غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.
افراد حقيقي و حقوقي با توجه به نوع فعاليت و معامله مورد نظر مي توانند براي اجراي پروژه يامعامله اي خاص بابانك مشاركت نمايند . موضوع معامله می تواند يكي از موارد ذيل باشد :
مشاركت مدني در امور بازرگاني (داخلي- صادرات – واردات)
مشاركت مدني ساختماني ، مسكن انفرادي ، ويژه اشخاص حقيقي
مشاركت مدني ساختماني ، مجتمع سازي ، ويژه اشخاص حقيقي
مشاركت مدني ساختماني ، مجتمع سازي ، ويژه اشخاص حقوقي
 
تسهیلات جعاله
جعاله یکی از تسهیلات بانکی است که به موجب آن کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می‌‌گردد. بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام کاری مشخص را قبول می‌نماید، سپس باتوجه به شرایط خاص کار موضوع قرارداد، حسب مورد، تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را طبق قرارداد دوم به غیر واگذار می‌کند و حداکثر مدت انجام و تسویه مطالبات آن ۲ سال است. این عقد در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات استفاده می شود .
 
تسهیلات اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تمليك عقدي است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين مستاجره را مالك شود .
درحال‌حاضرتسهيلات اجاره‌به‌شرط‌تمليك‌ودرصورت‌فراهم بودن‌شرايط لازم درموارد ذيل قابل اعطا مي باشد .
1ـ  خريد مطب براي پزشكان
2ـ  خريد دفاتر وكالت
3ـ خريد محل براي دفاتر اسناد رسمي
4ـ  خريد محل براي مراكز آموزشي ( مدارس غير انتفاعي ).
5ـ  خريد محل براي واحدهاي توليدي
6- خريد محل كار براي كسبه وصنوف
 
تسهیلات سلف
سلف بیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد و به موجب آن بانک به منظور تأمین سرمایه در گردش فعالیت های تولیدی، مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی مشتریان می نماید. (محصولات تولیدی مشتری را خریداری و بهای آن را نقداً پرداخت نموده و کالا را در آینده تحویل می‌گیرد)
این تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (صنعتی و معدنی، کشاورزی) پرداخت می شود.
تسهیلات سلف صرفاً برای تولید کالایی که مقدمات تولید‌ آن فراهم و برای تکمیل تولید نیاز به منابع مالی دارد، مجاز می باشد و به هیچ وجه پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای موجود که به فروش نرسیده مجاز نیست.
 
تسهیلات مرابحه
بانک به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدکي، ابزارکار، ماشين‌آلات، تأسيسات، و ساير کالاها و خدمات مورد احتياج واحدهاي اشاره شده به سفارش و درخواست متقاضي مبادرت به تهيه و تملک اين اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضي واگذار مي‌نمايد. موارد کاربرد اين نوع تسهيلات به شرح ذيل مي‌باشد.
خريد ابزار کار و لوازم يدکي و مواد اوليه
خريد ماشين‌آلات، تجهيزات کارگاهي و توليدي
خريد محل کار
 
تسهیلات خرید دین
خرید دین قراردادی است که به موجب آن بانک، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین (مشتری) خریداری می‌کند.
تسهیلات خرید دِین به بنگاه های تولیدی که اسناد و اوراق تجاری، بابت فروش محصولات دارند طبق مقررات با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه با سررسید یکساله پرداخت می شود و تسهیلات خرید دِین به واحدهای غیر تولیدی هم با در نظر گرفتن حجم حساب ها و اسناد دریافتی هر بنگاه قابل پرداخت است.
میزان تسهیلات خرید دین براساس حجم حسابها و اسناد دریافتنی حاصل از فروش نسیه بنگاه ها تعیین می گردد.
میزان تسهیلات براساس ارزش فعلی اسناد تجاری بنگاه ها با اعمال نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی محاسبه و پرداخت می گردد.
تسهیلات خرید دین جزء تسهیلات کوتاه مدت به شمار میرود و سررسید آن حداکثر یک سال خواهد بود.
 
ضمانت نامه
ضمانتنامه بانکی سندی است که با صدور آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی تضمینی برای انعقاد قراردادها و پشتوانه ای اطمینان بخش برای اجرای قرار دادهای بازرگانی و معاملات تجاری در امر مبادله کالا و خدمات فراهم می شود. دارابودن حساب یا افتتاح حساب به نام ضمانت خواه، تمکن کافی ضمانت خواه برای پوشش تعهدات و واقعی بودن قرارداد پایه بین ضمانت خواه و ذینفع شرایط عمومی دریافت ضمانت نامه می باشد.
 
شرایط کلی و عمومی دریافت ضمانت نامه
1.دارا بودن حساب یا افتتاح حساب جدید به نام ضمانتخواه
2.دارا بودن شرایط اعتبارسنجی و تمکن کافی ضمانتخواه برای پوشش تعهدات
3.اطمینان از واقعی بودن قرارداد پایه بین ضمانتخواه و ذینفع
4.اطمینان از رعایت مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی
 
مدارک مورد نیاز صدور ضمانت نامه
1.درخواست ضمانتخواه با درج تمامی شرایط
2.مدارک و مستندات مربوط به هویت متقاضی
3.مدارک مربوط به شغل و فعالیت متقاضی
4.مدارک مالی و وثایق و تضمینات پیشنهادی
5.ارائه قرارداد پایه
 
ضمانت نامه ریالی
بانک ، در راستای تسهیل معاملات مشتریان خود (پیمانکاران، کارفرمایان، واردگنندگان، صادرکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات و. . .)  انواع ضمانت نامه های زیر را صادر می نماید. ضمانت نامه پس از اعتبار سنجی ضمانت خواه و اخذ وثایق و تضمینات لازم مطابق دستورالعمل های داخلی بانک صادر می شود.
 
 ضمانت‌ نامه شرکت در مناقصه
کارفرمایان جهت واگذاری پروژه‌ها به اشخاص دیگر به پایین‌ترین قیمت، اقدام به برگزاری مناقصه نموده و برای حصول اطمینان از ایفای تعهدات شرکت کنندگان در مناقصه ،ضمانت‌نامه‌ای تحت عنوان ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه را از شرکت کنندگان در مناقصه دریافت می‌نمایند .
این ضمانت‌نامه به ذینفع (کارفرما) اختیار می‌دهد در صورتی‌که برنده مناقصه به تعهدات خود عمل ننماید و از این جهت خسارتی متوجه کارفرما شود، وجه ضمانت‌نامه را از بانک دریافت نماید و خسارات وارده را جبران و تامین نماید.
 ضمانت‌ نامه شرکت درمزایده
چنانچه م‍وسسه یا سازمانی قصد واگذاری کالا یا اموال خود را به بالاترین قیمت داشته باشد، اقدام به برگزاری مزایده نموده و برای اطمینان از ایفای تعهدات شرکت کنندگان در مزایده ، ضمانت‌نامه شرکت در مزایده اخذ می نماید.
این ضمانت‌نامه به ذی‌نفع اختیار می‌دهد درصورتی‌که برنده مزایده به تعهدات خود عمل ننماید و از این جهت خسارتی متوجه کارفرما شود، وجه ضمانت‌نامه را از بانک دریافت و خسارات وارده را جبران و تامین نماید.
 
ضمانت‌ نامه استرداد کسور وجه الضمان
کارفرمایان به منظور اطمینان از اجرای مطلوب پروژه های واگذار شده به پیمانکاران، برای پرداخت هر مرحله از مبلغ قرارداد که براساس گزارش پیشرفت کار و هزینه‌های انجام شده توسط پیمانکار انجام می‌پذیرد، درصدی از مبلغ قرارداد را تحت کسور وجه الضمان کسر و به عنوان تضمین نزد خود نگهداری می‌کنند تاپس از انقضای مدت قرارداد و حصول اطمینان از اجرای صحیح پروژه و امور موضوع قرارداد پیمانکاری، وجوه کسر شده را به پیمانکار پرداخت نمایند.
چنانچه پیمانکار بخواهد این وجوه را قبل از خاتمه کار و تحویل قطعی پرژه دریافت نماید، می تواند با ارائه ضمانت‌نامه‌ استردادکسوروجه الضمان به پیمانکار، کسور وجه الضمان را قبل از خاتمه کار دریافت نماید.
 
 ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات (حسن اجرای کار)
به منظور تضمین اجرای صحیح پروژه‌ها، کارفرمایان ضمانت‌نامه ای تحت عنوان ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات (حسن اجرای کار) از پیمانکاران مطالبه می‌نمایند. این ضمانت‌نامه تا اجرای کامل قرارداد در اختیار کارفرما باقی باقی خواهد بود.
 
 ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت
پس از انعقاد قرارداد بین کارفرما و پیمانکار ممکن است پیمانکار قسمتی از بهای قرارداد را بعنوان پیش پرداخت از کارفرما دریافت نماید. در اینصورت کارفرما با اخذ ضمانت نامه استرداد پیش‌پرداخت وجه مربوطه را به پیمانکار پرداخت می نماید.
 
 ضمانت‌ نامه گمرکی
واردکنندگان، به منظور ترخیص کالا از گمرکات کشور جهت تضمین بازپرداخت بدهی های خود بابت حقوقی و عوارض گمرکی می توانند ضمانت نامه گمرکی از بانک اخذ و به گمرکات ارائه نمایند. صدور ضمانت نامه به نفع گمرکات کشور به منظور پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ترخیص کالا طبق نمونه های تهیه شده از طرف گمرک ایران با رعایت ضوابط مربوطه امکان پذیر خواهد بود.
 
ضمانت نامه ارزی
تعریف : تعهد غیرقابل برگشت ضامن (بانک) و بنا به درخواست متقاضی، به پرداخت وجه مورد ضمانت به ذینفع در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط وی مطابق با شرایط مندرج در متن ضمانت نامه.
با توجه به اینکه ضمانتنامه های ارزی نقش مهمی در تضمین اجرای قراردادها و تسهیل مبادلات ایفا می کنند لذا به منظور اطمینان از اجرای صحیح قرارداد، درخواست صدور ضمانتنامه بانکی می گردد.
این ضمانت نامه ها در بخش صادرات و اردات صادرمی شوند.
صدور ضمانت نامه ارزی در بخش صادرات
ضمانت نامه های صادراتی به آن دسته از ضمانت نامه هایی اطلاق می گردد که بنا به درخواست طرفهای ایرانی به نفع طرف های خارجی یا ایرانی صادر می گردد. این گونه ضمانت نامه ها به چهار بخش تقسیم می شود:
کالاهای تولیدی : شامل صنعتی، کشاورزی، معدنی و …. صدور انواع ضمانتنامه های ارزی (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان) موردنیاز صادرکنندگان کالاهای تولیدی با رعایت کامل دستورالعمل های صادره امکان پذیر می باشد.
خدمات فنی و مهندسی : صدور انواع ضمانت نامه های ارزی (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان) برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مطابق آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با رعایت مقررات مربوطه امکان پذیر است.
قراردادهای داخلی : صدور انواع ضمانت نامه های ارزی (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و کسور وجه الضمان) موردنیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی که امور خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی را در داخل کشور اجرا می کنند با رعایت دستورالعمل ها و مقررات مربوطه امکان پذیر می باشد.
صدور سایر ضمانت نامه های ارزی : صدور سایر ضمانت نامه های ارزی نیز با رعایت اصول کلی مجموعه قوانین و مقررات ارزی ناظر بر موضوع و با توجه به شرایط و توافقات حاصله فی مابین خریدار و فروشنده و حسب مورد قابل بررسی می باشد.
 
صدور ضمانت نامه ارزی در بخش واردات
ضمانت نامه های ارزی وارداتی به ضمانت نامه ای اطلاق می شود که در مقابل تضامین متقابل بانک های خارجی به نفع مشتریان داخلی و اغلب به منظور پوشش و حصول اطمینان از واردات کالا و خدمات، تضمین بازپرداخت پیش پرداخت یا پوشش اطمینان برگزارکنندگان مناقصه و مزایده صادر می شود. به عبارت دیگر تعهد غیرقابل برگشت بانک برای پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) است. حوزه های صدور ضمانتنامه وارداتی به طور کلی مشتمل بر موارد ذیل می باشد:
مناقصه /مزایده : برگزار کننده مناقصه (وارد کننده داخلی)، به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم امضای قرارداد توسط برنده مناقصه و یا عدم ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار توسط وی، نسبت به اخذ ضمانت نامه شرکت در مناقصه /مزایده از فروشنده/پیمانکار خارجی در قبال درصدی از مبلغ قرارداد (5 درصد) اقدام می نماید.
حسن انجام کار :  وارد کننده داخلی به منظور پوشش بخشی از ریسک ناشی از عدم ایفای تعهدات فروشنده /پیمانکار خارجی، نسبت به اخذ ضمانت نامه در قبال درصدی از مبلغ قرارداد (10- 5درصد) اقدام می نماید. قرارداد پایه مربوطه می تواند در ارتباط با واردات کالا و یا خدمات تنظیم شده باشد.
پیش پرداخت ارزی : وارد کننده داخلی به اندازه مبلغ پرداختی به فروشنده/پیمانکار خارجی به عنوان پیش پرداخت، نسبت به اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت مبادرت می نماید تا بدین ترتیب ریسک عدم استهلاک مبلغ پیش پرداخت و یا عدم بازپرداخت آن را پوشش دهد. 
انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه ارزی
درجه 1 :  وجه نقد، طلا، اسناد خزانه، اوراق قرضه دولتی، اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سپرده سرمایه گذاری مدت دار، حساب های پس انداز قرض الحسنه نزد بانک، گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص، اوراق قرض الحسنه یا حساب های ارزی شامل حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرض الحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه
درجه 2 :  اموال غیر منقول، سهام شرکت هایی که در بورس و فرابورس پذیرفته شده باشد، حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانک‌ها.
درجه 3 : سفته به تعهد مشتری و تعهد تضامنی شخص یا اشخاص ثالث، قراردادهای ثبتی یا عادی متضمن تعهد یا ضمانت شخص یا اشخاص ثالث ، تضمین متقابل بانکهای معتبر داخلی ، تضمین متقابل بانکهای معتبر خارجی
 
استعلام اصالت ضمانت نامه های ارزی صادره
بانک در راستای ارائه خدمات الکترونیکی نوین اقدام به راه اندازی سامانه استعلام و اعتبارسنجی ضمانت نامه‌های ارزی نموده است. در این زمینه افرادی که ضمانت نامه های ارزی بانک به آنها ارائه می شود می‌توانند جهت استعلام و اطمینان از صحت و اصالت آن به آدرس سایت بانک مراجعه و با تکمیل موارد خواسته شده، اطلاعات لازم را کسب می نمایند.
 
اطلاعات تکمیلی ضمانت نامه
ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط شخص مندرج در متن ضمانتنامه به عنوان ذینفع قابل استفاده می باشد.
تمدید ضمانتنامه با ارائه درخواست ذینفع حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت منوط به موافقت واحد صادر کننده امکان پذیر است.
برای صدور انواع ضمانت نامه پرداخت حداقل ‌ده درصد مبلغ ضمانت نامه به عنوان سپرده نقدی الزامی است. (به استثناء ضمانت نامه تعهد پرداخت و ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده)
میزان سپرده نقدی برای صدور ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده حداکثر دو درصد و برای ضمانت نامه تعهد حداقل بیست درصد می باشد.
 هزینه‌ها و کارمزدهای مربوط به صدور و تمدید ضمانتنامه باتوجه به نوع ضمانتنامه و همچنین تعهدات دریافت شده از مشتری طبق ضوابط و دستورالعمل های جاری بانک مرکزی ج.ا.ا محاسبه و اخذ خواهد شد.
ابطال ضمانتنامه در موارد : انقضای مهلت اعتبار ، پرداخت وجه ضمانتنامه ، اعلام ذینفع مبنی بر عدم مطالبه وجه آن و یا برگرداندن سند ضمانتنامه ، امکان پذیر می باشد.