دیجی وام
دیجی وام

اشتراک حرفه ای ~ طلایی

99,000تومان 90 روز
● دسترسی به اطلاعات تماس تمام آگهی ها
● دسترسی به آموزش دریافت وام فوری بانکی
● 50% تخفیف مشاوره تخصصی
● سه ماه استفاده از سامانه دیجی وام
خرید و فعالسازی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود

اشتراک استاندارد ~ نقره ای

79,000تومان 60 روز
● دسترسی به اطلاعات تماس تمام آگهی ها
● دسترسی به آموزش دریافت وام فوری بانکی
● دو ماه استفاده از سامانه دیجی وام
خرید و فعالسازی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود

اشتراک اقتصادی ~ برنزی

59,000تومان 30 روز
● دسترسی به اطلاعات تماس تمام آگهی ها
● یک ماه استفاده از سامانه دیجی وام
خرید و فعالسازی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود