دیجی وام
دیجی وام
دریافت وام ازدواج

راهنمای دریافت وام ازدواج در سال 1400 برای زوجین جوان

تأمین جهیزیه و ابزارآلات اولیه زندگی با استفاده از وام ازدواج برای تشکیل یک زندگی، به یک سری وسایل اولیه نیاز است که هر یک از عروس و داماد در قالب جهیزیه عروس و خرید وسایل منزل از ریز و درشت می بایست تا پیش از شروع زندگی خود آن ها را تأمین کنند. اما […]

دریافت وام فوری

دریافت وام فوری، دیگر رویا نیست!!

دریافت وام فوری، از رویا تا واقعیت! دریافت وام فوری در کشور ما بیشتر شبیه افسانه بوده، ولی در واقعیت این موضوع دیگر ممکن شده. دیجی وام با راهکاری که برای حل این مسئله ارائه داده، دیگر نیاز نیست سپرده بانکی داشته باشید و چندین سال برای دریافت وام صبر کنید و یا در به […]

وام مسکن

افزایش مبلغ وام مسکن با گران شدن هزینه ساخت مسکن در سال 1400

افزایش مبلغ وام مسکن با گران شدن هزینه ساخت مسکن در سال 1400 افزایش وام مسکن در هر سال یا با توجه به وضعیت بازار و نرخ تمام شده مسکن در آن دوره زمانی، اتفاق می افتد. باید این مسئله را در نظر بگیریم تا وقتی که نشود یک مسکن مناسب تهیه کرد خیلی از […]