دیجی وام
دیجی وام
وام بانک انصار

توجه!

بانک انصار در تاریخ 1 دی 1399 رسما در بانک سپه ادغام شد.

در این مقاله از دیجی وام ما به طور کامل وام بانک انصار را با توضیحات و شرایط لازم دریافت آن را بررسی کرده ایم. پیشاپیش از وقتی که برای خواندن آن می گذارید سپاسگذاریم.

سود بازپرداخت: 4 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: 4 ماه 

نوع ضمانت وام: 

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام:

20 میلیون تومان 

مدت زمان بازپرداخت: 36 ماه

سود بازپرداخت: 18 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: 2 ماه

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام:

بصورت مشارکتی تا سقف مجاز

مدت زمان بازپرداخت: 36 ماه

سود بازپرداخت: 12 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: 2 ماه

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام:

150 درصد سپرده

مدت زمان بازپرداخت: 36 ماه

سود بازپرداخت: 18 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: متناسب با مدت اقساط

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام:

15 میلیون تومان

مدت زمان بازپرداخت: 70 ماه

 

سود بازپرداخت: 4 الی 18 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: 1 ماه

نوع ضمانت وام: 

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام: مطابق ابلاغیه بانک مرکزی

مدت زمان بازپرداخت: 60 ماه

سود بازپرداخت: 15 درصد

نیاز به سپرده: ندارد

مدت زمان خواب سپرده: ندارد

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام:

15 میلیون تومان

مدت زمان بازپرداخت: 30 ماه

سود بازپرداخت: 5، 14، 15، 15.5، 16، 18، 18.5 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: متناسب با مدت اقساط

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام: دو برابر موجودی حساب

مدت زمان بازپرداخت: بصورت یکجا از 1 الی 6 ماه

سود بازپرداخت: 15 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: 9 ماه

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام:

20 میلیون تومان

مدت زمان بازپرداخت: 36 ماه

سود بازپرداخت: 2 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: 1 ماه

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام:

20 میلیون تومان

مدت زمان بازپرداخت: 60 ماه

سود بازپرداخت: 8 الی 18 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: بر اساس نظر مشتری

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام:

1 میلیارد تومان

مدت زمان بازپرداخت: 100 ماه

سود بازپرداخت: 18 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: متناسب با مدت اقساط

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام: بر اساس قرارداد با فروشگاه

مدت زمان بازپرداخت: 60 ماه

سود بازپرداخت: 11 الی 18 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: بر اساس میانگین سپرده جاری

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام: بصورت مرابحه تا سقف مجاز

مدت زمان بازپرداخت: 37 ماه

سود بازپرداخت: 4 الی 18 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: متناسب با مدت اقساط

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام:

20 میلیون تومان

مدت زمان بازپرداخت: 48 ماه

سود بازپرداخت: 18 درصد

نیاز به سپرده: ندارد

مدت زمان خواب سپرده: 2 ماه

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام:

10 میلیون تومان

مدت زمان بازپرداخت:

12 ماه

24 ماه

سود بازپرداخت: 4 درصد

نیاز به سپرده: ندارد

مدت زمان خواب سپرده: ندارد

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام:

20 میلیون تومان

مدت زمان بازپرداخت: 36 ماه

سود بازپرداخت: 4 درصد

نیاز به سپرده: ندارد

مدت زمان خواب سپرده: ندارد

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام:

20 میلیون تومان

مدت زمان بازپرداخت: 60 ماه

سود بازپرداخت: 18 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: 4 ماه

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام:

15 میلیون تومان

مدت زمان بازپرداخت: 72 ماه

سود بازپرداخت: 18 درصد

نیاز به سپرده: ندارد

مدت زمان خواب سپرده: ندارد

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام: بصورت مرابحه تا سقف مجاز

مدت زمان بازپرداخت: 60 ماه

سود بازپرداخت: 18 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: 2 ماه

نوع ضمانت وام:

شخص (به ازای هر 10 میلیون یک نفر، تا 30 میلیون 2 نفر و تا 50 میلیون 3 نفر)

مبلغ وام:

بصورت مبادله، مشارکت و قرض الحسنه تا سقف مجاز

مدت زمان بازپرداخت: 60 ماه

 

طرح رضوان

بر اساس این طرح مشتریان و متقاضیان می‌توانند با افتتاح سپرده و بر اساس گردش حساب؛ از امتیاز تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنند و میزان امتیاز تسهیلات به مانده میانگین و مدت سپرده‌گذاری و فرایندهای اعتبارسنجی بستگی دارد.
 • دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف 20 میلیون تومان
 • کارمزد با نرخ 2 درصد
 • قابلیت انتقال امتیاز تسهیلات به بستگان درجه‌یک
 • اطلاع‌رسانی امتیاز طرح رضوان از طریق اپلیکیشن موبایل
کارآفرینان و کسانی که به دنبال کسب‌وکارهای کوچک هستند می‌توانند برای تقویت شرایط مالی شرکت خود استفاده کنند. این طرح از اواسط اسفندماه سال 1395 آغاز و هیچ‌گونه محدودیت زمانی برای آن در نظر گرفته نشده است.
متقاضیان استفاده از این طرح می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک انصار در سراسر کشور با افتتاح سپرده  قرض‌الحسنه، امکان استفاده از این طرح را داشته باشند.
حداقل مبلغ افتتاح سپرده 50 هزار تومان و حداکثر سپرده‌گذاری نامحدود است. سپرده‌گذار می‌تواند بر اساس میانگین گردش روزانه حساب، امتیاز تسهیلات قرض‌الحسنه را کسب کند و بعد از حداقل 3 ماه سپرده‌گذاری، از 60 درصد میانگین گردش سپرده امتیاز تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند شود و در این طرح به ازای هرماه سپرده‌گذاری و گردش حساب 20 درصد امتیاز تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌گذار اعطاء خواهد شد و بعد از 5 ماه سپرده‌گذاری از 100% امتیاز تسهیلات تا سقف 20 میلیون تومان برخوردار خواهد شد و برای مشتریان این امکان وجود خواهد داشت تا در صورت تقاضای افزایش تعداد بازپرداخت اقساط، مبلغ سپرده‌گذاری را افزایش داده و یا مدت سپرده‌گذاری را به بیش از 5 ماه افزایش دهند.
در این طرح نرخ کارمزد تسهیلات 2% و مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماهه بوده و تعیین تعداد اقساط توسط متقاضی صورت می‌گیرد.
شرایط افتتاح حساب:
شرایط ضمانت:
 • گواهی کسر از حقوق
 • عدم سابقه چک برگشتی
 • ضامن وام شخصی که اقساط معوقه دارد نباشد
 • تعداد ضامن به شخص ضمانت کننده و تشخیص شعبه بستگی دارد
 • عموماً برای دریافت وام تا سقف 10 میلیون 1 ضامن و تا سقف 20 میلیون 2 تا 3 ضامن نیاز است.

طرح حاتم

وام فوری ۳۰ میلیونی خرید کالای بانک انصار(طرح حاتم)
یکی از مهمترین نیازهای جوانان تهیه و تامین امکانات اولیه زندگی از قبیل لوازم خانگی می باشد، بانک ها به عنوان مهمترین نهاد پولی در کشور، وظیفه تخصیص منابع خود به نیازهای اصلی جوانان از قبیل اشتغال، مسکن، ازدواج، درمان و … را دارد، در همین راستا بانک انصار طی اقدامی ارزشمند با اجرای طرح حاتم علاوه بر حمایت و تامین مالی جوانان از تولیدات با کیفیت داخلی نیز حمایت نموده است.
در این طرح مشتری با مراجعه به سایت بانک انصار به نشانی www.ansarbank.com و ثبت نام در طرح حاتم، می تواند کالاهای مورد نیاز خود را تا سقف ۳۰ میلیون تومان(برای زوجین) انتخاب نمایند، مدارک خود و ضامنین را به بانک معرفی کنند و بعد از تایید مدارک و انجام مراحل قانونی تشکیل پرونده، کالاهای انتخابی خود را از نزدیک ترین نمایندگی های کالاهای مورد نظر دریافت نمایند.
در این طرح هیچ وجه نقدی به مشتری داده نمی شود و تمامی مبلغ به حساب کارخانه تولید کننده واریز می شود.
شرایط تسهیلات حاتم کارت
نوع تسهیلات: خرید کالای ایرانی سقف تسهیلات: ۱۵ میلیون تومان (زوجین ۳۰ میلیون تومان) نرخ سود: ۱۵ درصد تعداد اقساط: حداکثر ۳۶ ماه
نکته: مشتریان از زمان دریافت حاتم کارت حداکثر یک ماه فرصت دارند تا کالای خود را انتخاب و خریداری نمایند، در غیر اینصورت اعتبار آنها ابطال می شود.
کالاهای قابل خرید در طرح حاتم
در طرح حاتم می‌توانید کالاهایی چون لوازم آشپزخانه، صوتی و تصویری، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، لوازم‌خانگی و مبلمان و سرویس خواب، یخچال، فریزر، لباسشویی و اجاق‌گاز را خریداری کنید. این کالاها در فروشگاه‌های طرف قرارداد با بانک انصار که در پورتال طرح حاتم لیست آن‌ها درج‌شده، قابل‌خرید است.
اقساط طرح حاتم
برای مشخص شدن جزییات مبالغ هر قسط به ۲ مثال زیر توجه فرمایید:
مثال۱: درصورتی که شما مبلغ ۳۰ میلیون تومان کالا خریداری نمایید مبلغ هر قسط پرداختی شما ۱٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان می باشد. در این حالت کل بازپرداخت شما مبلغ ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد.
مثال۲ : درصورتی که شما مبلغ ۱۵ میلیون تومان کالا خریداری نمایید مبلغ هر قسط پرداختی شما ۵۲۰٫۰۰۰ تومان می باشد. در این حالت کل بازپرداخت شما مبلغ ۱۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان می باشد.
 
طرح سپرده پذیری امید 2
🔸معادل  100 درصد سپرده
🔹 تا سقف 1 میلیارد ریال
🔸 36 ماهه
 

طرح تسهیلات عقیق

اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند نسبت به افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری حقیقی بدون دسته چک اقدام نمایند و بانک نیز به منظور قدردانی از دارندگان این نوع حساب ها خود را مکلف به در نظر گرفتن امتیاز تسهیلات به مشتریان گرامی می داند.
مشخصات تسهیلات عقیق
🔸 عنوان : تسهیلات عقیق
🔸 مخاطبین : مشتریان بانکی / صاحبین کسب و کار و عموم مردم
🔸 مدت انتظار و سپرده گذاری: بر اساس نظر مشتری
🔸 نوع سپرده : قرض الحسنه جاری بدون دسته چک
🔸 مبلغ تسهیلات : حداکثر 10 میلیارد ریال
🔸 نوع عقد : مرابحه
🔸 نرخ سود تسهیلات:8 الی 18 درصد
🔸 حداکثر اقساط: 100 ماه   

 

تسهیلات حق عضویت  

✨سپرده گذار به منظور عضویت در این طرح، هر ماه مبلغی را به این سپرده واریز کرده و بانک نیز بدون تعهد قبلی و به منظور قدرشناسی، تشویق و ترغیب سپرده گذاران و  بنا به درخواست، به صـاحب این نوع سـپرده ، تـسهیلاتی در قـالب قرض الحسنه ( 3 برابر موجودی ) یا عقود مبادله ای ( 6 برابر موجودی تا سقف 20 میلیون تومان ) اعطا می نماید.
✨مخاطبین : مشتریان بانک، عموم مردم، کارکنان بانک و شرکت های وابسته، سپاه، ستادکل، وزارت دفاع، منفصلین نیروهای مسلح، کلیه کارکنان ادارات و سازمان هایی که امکان کسر از حقوق آنان وجود داشته باشد.
✨مدت انتظار و سپرده گذاری: حداقل 9 ماه
✨نوع سپرده : سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با نرخ سود 1%
✨مبلغ تسهیلات : حداکثر 200 میلیون ریال (سقف 200 میلیون ریال، صرفاً برای تسهیلات قرض الحسنه بوده و تسهیلات مرابحه شامل محدودیت مبلغی نمی گردد).
✨نوع عقد : قرض الحسنه / مبادله ای
✨نرخ سود تسهیلات: قرض الحسنه با کارمزد:4% و مرابحه با نرخ سود 15%
✨حداکثر اقساط: مرابحه: 60 ماهه ؛  قرض الحسنه: 36 ماهه
 

تسهیلات بهاران  

✨در این طرح پرداخت تسهیلات به دارندگان سپرده های سرمایه گذاری صورت می پذیرد. افرادی که دارای سپرده های سرمایه گذاری در بانک هستند می توانند با افتتاح این طرح نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نمایند.
✨مخاطبین : مشتریان حقیقی / حقوقی بانک ، مشتریان بانکی و عموم مردم
✨مدت انتظار و سپرده گذاری: 2 ماه
✨نوع سپرده : سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله با نرخ سود 8 درصد
✨مبلغ تسهیلات : معادل 150 درصد موجودی سپرده
✨نوع عقد : مبادله ای
✨نرخ سود تسهیلات: 12 درصد
✨ حداکثر اقساط: 36 ماه

 

تسهیلات بهاران
✨در این طرح پرداخت تسهیلات به دارندگان سپرده های سرمایه گذاری صورت می پذیرد. افرادی که دارای سپرده های سرمایه گذاری در بانک هستند می توانند با افتتاح این طرح نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نمایند.
✨مخاطبین : مشتریان حقیقی / حقوقی بانک ، مشتریان بانکی و عموم مردم
✨مدت انتظار و سپرده گذاری: 2 ماه
✨نوع سپرده : سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله با نرخ سود 8 درصد
✨مبلغ تسهیلات : معادل 150 درصد موجودی سپرده
✨نوع عقد : مبادله ای
✨نرخ سود تسهیلات: 12 درصد
✨حداکثر اقساط: 36 ماه
 

پس انداز باقیات و صالحات بانک انصار

✨در این نوع سپرده ، فرد در زمان حیات خویش مبلغی را که در هر زمان نیز قابل افزایش است در بانک  سپرده گذاری نموده و حقوق سپرده را به بانک صلح می نماید ، بانک از محل  اعتبار سپرده مذکور به افراد معرفی شده از سوی صاحب حساب وام قرض الحسنه پرداخت می گردد . پس از فوت صاحب حساب،  پرداخت وام قرض الحسنه به  بانک تفویض می گردد .  
 

تسهیلات حاتم

✨ طرح حاتم جهت حمایت از تولید داخلی، اشتغال زایی، خروج از رکود تورمی در راستای اقتصاد مقاومتی ، کمک به اقشارکم درآمد ،  کمک به زوج های جوان برای تهیه جهیزیه و  وسایل زندگی ، ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کالاهای داخلی به مشتریان محترم ارایه می شود؛ در این طرح مشتریان میتوانند از طریق پایانه های فروشگاهی طرف قرارداد به واسطه تسهیلات تخصیصی بانک اقدام به خرید کالای موردنیاز نمایند.
✨مخاطبین : تولید کنندگان  / مزدوجین / مشتریان بانکی و عموم مردم
✨مدت انتظار و سپرده گذاری: ندارد
✨نوع سپرده : فاقد سپرده
✨مبلغ تسهیلات : حداکثر 150 میلیون ریال
✨نوع عقد : مرابحه
✨نرخ سود تسهیلات: 15 درصد
✨حداکثر اقساط: 30 ماه
 

تسهیلات تامین ( کسب و کار )

✨ تولید کنندگان و مصرف کنندگان به منظور برقراری شرایط بهتر در کسب و کار خود می توانند با افتتاح این طرح نسبت به استفاده از تسهیلات آن اقدام کنند.
✨مخاطبین : تولید کنندگان و مصرف کنندگان ، مشتریان بانکی و عموم مردم
✨مدت انتظار و سپرده گذاری: ندارد
✨نوع سپرده : سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با نرخ 2 درصد
✨مبلغ تسهیلات : سقف مجاز
✨نوع عقد : مرابحه
✨نرخ سود تسهیلات: 18 درصد
✨حداکثر اقساط: 60 ماه
 

تسهیلات تعاون ۵

✨افرادی که متقاضی دریافت تسهیلات جهت خرید کالا می باشند، با ورود به این طرح می توانند نسبت به اخذ تسهیلات در جهت رفع نیاز خود اقدام نمایند
✨مخاطبین : افراد معرفی شده از سوی طرف قرارداد
✨مدت انتظار و سپرده گذاری: متناسب با مدت قرارداد
✨نوع سپرده : سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با نرخ 3 الی 5 درصد
✨مبلغ تسهیلات : حداکثر 150 میلیون ریال
✨نوع عقد : مبادله ای
✨نرخ سود تسهیلات: 18 درصد
✨حداکثر اقساط: 70 ماه

 

تسهیلات امتیازی یاس

✨مخاطبین شبکه بانکی کشور علی الخصوص صاحبان کسب و کارها که متقاضی دریافت تسهیلات می باشند، از طریق این طرح می توانند نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نمایند.
✨مخاطبین : دارندگان سپرده یاس
✨مدت انتظار و سپرده گذاری: حداقل 2 ماه
✨نوع سپرده : سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با نرخ 3 درصد
✨مبلغ تسهیلات : تا سقف مجاز
✨نوع عقد : مشارکتی
✨نرخ سود تسهیلات: 18 درصد
✨حداکثر اقساط: 36 ماه
 

تسهیلات یاسین

✨مخاطبین شبکه بانکی کشور که متقاضی دریافت تسهیلات  می باشند  می توانند از این طرح در جهت دریافت تسهیلات اقدام نمایند.
✨مخاطبین : مشتریان بانکی و عموم مردم
✨مدت انتظار و سپرده گذاری: حداقل 2 ماه
✨نوع سپرده : سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با نرخ 1 درصد
✨مبلغ تسهیلات : تا سقف مجاز
✨نوع عقد : مبادله ای / مشارکتی / قرض الحسنه
✨نرخ سود تسهیلات: نرخ مصوب عقود
✨حداکثر اقساط: 60 ماه

 

تسهیلات امتیازی احسان

✨مخاطبین شبکه بانکی کشور که متقاضی دریافت تسهیلات ارزان قیمت می باشند  می توانند از این طرح در جهت دریافت تسهیلات اقدام نمایند.
✨مخاطبین : مشتریان بانکی و عموم مردم
✨مدت انتظار و سپرده گذاری: حداقل 4 ماه
✨نوع سپرده : سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با نرخ 1 درصد
✨مبلغ تسهیلات : حداکثر 200 میلیون ریال
✨نوع عقد : قرض الحسنه
✨نرخ سود تسهیلات: 4 درصد
✨حداکثر اقساط: 36 ماه

تسهیلات امتیازی وفاق

✨مخاطبین شبکه بانکی کشور که متقاضی دریافت تسهیلات مناسب در جهت خرید کالا و تجهیز کارگاه  می باشند  می توانند از این طرح در جهت دریافت تسهیلات اقدام نمایند.
✨مخاطبین : دارندگان سپرده / مشتریان بانکی و عموم مردم
✨مدت انتظار و سپرده گذاری: حداقل 4 ماه
✨نوع سپرده : سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با نرخ 1 درصد
✨مبلغ تسهیلات : حداکثر 150 میلیون ریال
✨نوع عقد : مبادله ای
✨نرخ سود تسهیلات: 18 درصد
✨حداکثر اقساط: 72 ماه
 

تسهیلات قرارداد فروشگاهی

✨این قرارداد به منظور جمع آوری اقساط کالا یا خدمات ارایه شده از سوی عرضه کنندگان،  اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت اعتباری و مورد وثوق بانک شـامل فروشگاه ها، نمایندگیهای مجاز، دفاتر و شرکتهای خدماتی، زیارتی  و…  تدوین گردیده است.
✨عنوان : تسهیلات فروشگاهی
✨مخاطبین : فروشگاه ها و مراکز خرید / افراد معرفی شده از سوی طرف قرارداد
✨مدت انتظار و سپرده گذاری: متناسب با مدت اقساط
✨نوع سپرده : قرض الحسنه پس انداز/سپرده سرمایه گذاری
✨مبلغ تسهیلات : بر اساس قرار داد با فروشگاه ها
✨نوع عقد : مرابحه
✨نرخ سود تسهیلات: 18 درصد
✨حداکثر اقساط: 60 ماه
 

تسهیلات مفتاح

✨کلیه دارندگان سپرده های جاری / پس انداز / سرمایه گذاری و همچنین سایر مشتریان بانکی می توانند با افتتاح این سپرده نسبت به استفاده از تسهیلات این طرح اقدام نمایند.
✨مخاطبین : دارندگان سپرده های جاری / پس انداز / کوتاه مدت با نرخ سود 7 درصد
  ✨مدت انتظار و سپرده گذاری: متناسب با مدت اقساط
✨نوع سپرده : قرض الحسنه پس انداز
✨  مبلغ تسهیلات : حداکثر 200 میلیون ریال
✨  نوع عقد : قرض الحسنه
✨ نرخ سود تسهیلات: 4 الی 18 درصد
✨حداکثر اقساط: 48 ماه
 #بانک_انصار
 

تسهیلات نسیم کرامت

✨این طرح در راستای ترویج فرهنگ قرض الحسنه ایجاد شده تا صاحبین صندوق های قرض الحسنه ( مساجد و … ) از طریق افتتاح سپرده نسیم کرامت نسبت به اعطاء تسهیلات به معرفی شدگان از طرف خود ( صاحب یا صاحبان سپرده ) اقدام کنند.
✨مخاطبین : دارندگان صندوق های قرض الحسنه و معرفی شدگان از سوی ایشان
✨مدت انتظار و سپرده گذاری: ندارد
✨نوع سپرده : قرض الحسنه پس انداز
✨مبلغ تسهیلات : حداکثر 200 میلیون ریال
✨نوع عقد : قرض الحسنه / مبادله ای
✨نرخ سود تسهیلات: قرض الحسنه 4%  و  عقود مبادله ای 18%
✨حداکثر اقساط: 36 ماه
✨سقف مبلغ و مدت بازپرداخت تسهیلات: بر اساس ضوابط و مقررات جاری بانک در مقاطع زمانی.

 

تسهیلات وجوه اداره شده

✨وجوه اداره شده، وجوهی است که طبق قرارداد یا قانون برای مصارف مشخصی در اختیار بانک گذارده می شود و بانک به نیابت واگذارنده، این وجوه را به مصارف تعیین شده می رساند.
✨مخاطبین : سازمان ها، ادارات و نمایندگان معرفی شده از سوی ایشان می توانند نسبت به افتتاح حساب به مبلغ دلخواه، و معرفی افراد جهت دریافت تسهیلات طبق قرارداد اقدام نمایند
✨مدت انتظار و سپرده گذاری: ندارد
✨نوع سپرده : قرض الحسنه پس انداز
✨مبلغ تسهیلات : حداکثر 200 میلیون ریال
✨  نوع عقد : قرض الحسنه
✨  نرخ سود تسهیلات: 4 درصد
✨حداکثر اقساط: 60 ماه
✨وجوه اداره شده، وجوهی است که طبق قرارداد یا قانون برای مصارف مشخصی در اختیار بانک گذارده می شود و بانک به نیابت واگذارنده، این وجوه را به مصارف تعیین شده می رساند.
 

تسهیلات جاری کلان

✨تسهیلات ویژه سازمان ها ، شرکت ها و افرادی است که در بانک دارای منابع مالی قابل توجه بوده و با اعتبار تخصیص یافته به ایشان ، افراد معرفی شده از طرف ایشان ( صاحب / صاحبین حساب ) با شرایط مورد توافق تسهیلات پرداخت می شود.
✨  مخاطبین : سازمان ها و ادارات و معرفی شدگان از سوی ایشان
✨  مدت انتظار و سپرده گذاری: حداقل یک ماه
✨نوع سپرده : قرض الحسنه جاری
✨مبلغ تسهیلات : حداکثر 200 میلیون ریال
✨ نوع عقد : قرض الحسنه / مرابحه / مشارکت
✨  نرخ سود تسهیلات: طبق ضوابط بانک مرکزی (در حال حاضر 4 الی 18 درصد)
✨  حداکثر اقساط: 60 ماه
✨سقف تسهیلات: برابر با سقف های ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ایران
 

تسهیلات وجوه اداره شده(سپرده قرض الحسنه ویژه معادل و اعتباری)

✨مسدودی اعتباری دارای مدت انتظار بوده و دوره مصرف اعتبار تخصیص یافته بین 10 تا 15 ماه می باشد.
✨مبلغ تسهیلات: تسهیلات مسدودی معادل فاقد سقف فردی می باشد.
✨نرخ کارمزد تسهیلات: بین 1 تا 4 درصد می باشد.       
 

تسهیلات جاری کلان

✨تسهیلات ویژه سازمان ها ، شرکت ها و افرادی است که در بانک دارای منابع مالی قابل توجه بوده و با اعتبار تخصیص یافته به ایشان ، افراد معرفی شده از طرف ایشان ( صاحب / صاحبین حساب ) با شرایط مورد توافق تسهیلات پرداخت می شود.
✨  مخاطبین : سازمان ها و ادارات و معرفی شدگان از سوی ایشان
✨  مدت انتظار و سپرده گذاری: حداقل یک ماه
✨ نوع سپرده : قرض الحسنه جاری
✨مبلغ تسهیلات : حداکثر 200 میلیون ریال
✨ نوع عقد : قرض الحسنه / مرابحه / مشارکت
✨ نرخ سود تسهیلات: طبق ضوابط بانک مرکزی (در حال حاضر 4 الی 18 درصد)
✨حداکثر اقساط: 60 ماه
✨سقف تسهیلات: برابر با سقف های ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ایران
 

طرح های تعاون  

🔅بانک انصار به مشتريانی که نسبت به افتتاح سپرده سرمايه گذاری اقدام می نمايند با توجه به مبلغ و مدت سپرده گذاری ، تسهيلاتی در قالب عقود فروش اقساطی و جعاله ؛ با شرايط زير پرداخت می نمايد:
1. امکان واريز و برداشت از سپرده.
3. پرداخت سود به سپرده های سرمايه گذاری.
4. امکان معرفی افراد و کارکنان موسسات و سازمانهای طرف قرارداد.
5. مدت انتظار اخذ تسهيلات از زمان سپرده گذاری؛ يک هفته تا 12 ماه.                                  
 

طرح حاتم

در این طرح می‌توانید تسهیلاتی تا سقف 15 میلیون تومان برای هر نفر (30 میلیون تومان برای زوجین)، دریافت کنید. طبق شرط اصلی که در این طرح تعیین‌شده، تنها باید کالاهای ساخت ایران را خریداری کنید و امکان خرید کالاهای خارجی وجود ندارد. در طرح حاتم تسهیلات در قالب کارت‌بانک (حاتم کارت) به متقاضی پرداخت می‌شود تا از طریق پایانه‌های فروش (POS) که به‌حساب تولیدکننده متصل است، اقدام به خرید کنند و وجه فروش کالا مستقیم و بدون واسطه به‌حساب تولیدکنندگان واریز می‌شود.
طرح حاتم با نرخ سود 15% و مدت بازپرداخت حداکثر 36 ماهه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. از زمان دریافت کارت اعتباری حاتم، حداکثر یک ماه فرصت دارید تا نسبت به خرید کالای موردنیاز اقدام کنید و در غیر این صورت کارت اعتباری شما باطل خواهد شد. شما می‌توانید طی یک ماه مهلت تعیین‌شده در چند مرحله و از فروشگاه مختلف کالای موردنیاز خود را خریداری کنی و در صورت استفاده از قسمتی از اعتبار کارت در مدت تعیین‌شده، به همان میزان پرونده تسهیلاتی برای شما ایجاد خواهد شد.
اگر متقاضی دریافت تسهیلات طرح حاتم هستید ابتدا با مراجعه به سایت طرح حاتم از شرایط و مقررات خرید کالاهای موردنیاز و موجود، مدل و قیمت لوازم مطلع شوید و در صورت نیاز به خرید کالا در طرح حاتم ثبت‌نام و کد رهگیری دریافت کنید. اعتبار کد رهگیری دریافت شده 10 روز است و شما باید برای دریافت تسهیلات به شعبه تعیین‌شده مراجعه و با ارائه مدارک لازم و تشکیل پرونده مراحل لازم برای دریافت تسهیلات را طی کنید. در غیر این صورت اعتبار کد رهگیری اختصاص‌یافته به شما، منقضی می‌شود. بعد از گذراندن مراحل ثبت‌نام و انجام استعلام‌های لازم، تسهیلات در قابل کارت اعتباری حاتم در اختیار شما قرار می‌گیرد و می‌توانید به نمایندگی‌های فروش در سراسر کشور مراجعه و کالای موردنظر خود را خریداری کنید.
با کارت اعتباری طرح حاتم می‌توانید کالاهایی چون لوازم آشپزخانه، صوتی و تصویری، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، لوازم‌خانگی و مبلمان و سرویس خواب، یخچال، فریزر، لباسشویی و اجاق‌گاز را خریداری کنید. این کالاها در فروشگاه‌های طرف قرارداد با بانک انصار که در پورتال طرح حاتم لیست آن‌ها درج‌شده، قابل‌خرید است.
پس از ثبت‌نام در سایت طرح حاتم و دریافت کد رهگیری، باید در مهلت تعیین‌شده به شعبه موردنظر مراجعه کنید و ضمن تکمیل فرم طرح حاتم، مدارکی چون کارت شناسایی معتبر (شناسنامه و کارت ملی)، مدارک مربوط به درآمد متقاضی (فیش حقوق) وثیقه‌های کافی حسب دستورالعمل بانک را ارائه کنید. فراموش نکنید که معرفی ضامن معتبر هنگام ثبت‌نام در طرح الزامی است.
طبق اعلام بانک انصار برای هر فرد واجد شرایط، امکان استفاده از تسهیلات طرح حاتم فراهم‌شده و محدودیتی برای اعضای یک خانواده وجود ندارد. مهم‌ترین شرط استفاده از این طرح، احراز صلاحیت دریافت و توانایی بازپرداخت اقساط و عمل به تعهدات و به‌عنوان‌مثال درآمد معین ماهانه است. به‌منظور آسان شدن دریافت تسهیلات، درصورتی‌که از یارانه دولتی استفاده می‌کنید و مبلغ یارانه به حسابشان واریز می‌شود، می‌توانید با انتقال یارانه خود به بانک انصار موافقت کنید و به بانک برای وصول اقساط خود اجازه برداشت بدهید تا اقساط تسهیلات شما به‌صورت ماهانه از یارانه برداشت شود.
طبق اعلام بانک انصار، خدمات پس از فروش کالاهای خریداری‌شده و سایر موارد دیگر مانند ضمانت‌نامه، گواهی کیفیت و تعیین قیمت کالا بر عهده بانک نیست و بانک در قبال آن هیچ مسئولیتی ندارددر این طرح خدمات جانبی کالاهای خریداری‌شده بر عهده شرکت تولیدکننده خواهد بود که هنگام خرید به مشتری اعلام می‌شود.
 

تسهیلات خرید و ساخت مسکن

تسهیلات خرید و ساخت در شهر تهران 60 میلیون، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 50 میلیون و سایر مناطق شهری 40 میلیون تومان خواهد بود و تنها در بانک‌های تجاری اعم از خصوصی و دولتی پرداخت خواهد شد.سود تعیین شده برای بازپرداخت این وام‌ها در قالب عقود مبادله‌ای یعنی 21 درصد در خرید است و در ساخت در زمان مشارکت 24 درصد خواهد بود که هنگام فروش اقساطی به 21 درصد کاهش می‌یابد.
زمان بازپرداخت آن  به تفاهم متقاضی با بانک عامل بستگی دارد. همچنین سپرده‌گذاری برای این وام نیاز نیست و بحث اوراق نیز مطرح نخواهد بود.
 

طرح عقیق

در این طرح، مبلغ وام، سود وام و میزان اقساط وام را خود مشتری انتخاب می‌کند.
با شرایط خاصی که در این طرح مشخص شده است؛ می‌توانید تا سقف یک میلیارد تومان وام بگیرید و خودتان نرخ سود تسهیلات و مدت زمان بازپرداخت را مشخص کنید. این طرح برای کسب‌وکارها و مشاغل نوپا بسیار مفید است.
سود تسهیلات۸ الی ۱۸ درصد
حداقل مبلغ سپرده‌گذاریحداقل ۵۰ هزار تومان (حداقل سه ماه باید سپرده در نزد بانک باشد)
حداکثر میزان تسهیلات اعطاییحداکثر یک میلیارد تومان
تعداد اقساط: حداکثر ۱۰۰ ماهه
سود سپردهصفر درصد (حساب جاری)
نسبت تسهیلات به سپرده: براساس جمع میانگین امتیازهای حساب جاری
در طرح تسهیلاتی طرح عقیق اگر متقاضی دریافت وام تا سقف ۱۰ میلیون تومان هستید؛ یک ضامن رسمی (کسر از حقوق) و تا سقف ۲۰ میلیون تومان دو ضامن رسمی (کسر از حقوق) باید به بانک معرفی کنید. برای متقاضیان دریافت تسهیلات بیش از ۲۰ میلیون تومان ارائه و گرو قرار دادن سند ملکی در نزد بانک انصار، الزامی است.
با مراجعه به بانک انصار می‌توانید جدول‌های میزان مبلغ دریافت وام، نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت را مشاهده و خودتان تصمیم‌گیری کنید کدام ردیف برای شما مناسب‌تر است تا سود کمتری به بانک بدهید.
وام را می‌توانید به صورت یکجا و اصطلاحا راس مدت بدهید یا اقساط کرده و هر ماه مبلغی به بانک برگردانید.
وام بانک انصار
 

طرح رضوان

این طرح در حوزه قرض‌الحسنه طراحی شده و به میزان امتیاز تسهیلات به مانده میانگین و مدت سپرده‌گذاری و فرایندهای اعتبارسنجی بستگی دارد.
طرح رضوان چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
بر اساس این طرح مشتریان و متقاضیان می‌توانند با افتتاح سپرده و بر اساس گردش حساب؛ از امتیاز تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنند و میزان امتیاز تسهیلات به مانده میانگین و مدت سپرده‌گذاری و فرایندهای اعتبارسنجی بستگی دارد. دریافت تسهیلات کم‌بهره مایحتاج زندگی خود را از تولید ساخت داخل تأمین کردند.
مزیت‌های طرح رضوان
 • دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف 20 میلیون تومان
 • کارمزد با نرخ 2 درصد
 • قابلیت انتقال امتیاز تسهیلات به بستگان درجه‌یک
 • اطلاع‌رسانی امتیاز طرح رضوان از طریق اپلیکیشن موبایل
فرصتی برای کارآفرینان و کسب‌وکارهای کوچک
کارآفرینان و کسانی که به دنبال کسب‌وکارهای کوچک هستند می‌توانند برای تقویت شرایط مالی شرکت خود استفاده کنند. این طرح از اواسط اسفندماه سال 1395 آغاز و هیچ‌گونه محدودیت زمانی برای آن در نظر گرفته نشده است.
متقاضیان استفاده از این طرح می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک انصار در سراسر کشور با افتتاح سپرده  قرض‌الحسنه، امکان استفاده از این طرح را داشته باشند.
نحوه سپرده‌گذاری و  تعداد اقساط وام
حداقل مبلغ افتتاح سپرده 50 هزار تومان و حداکثر سپرده‌گذاری نامحدود است. سپرده‌گذار می‌تواند بر اساس میانگین گردش روزانه حساب، امتیاز تسهیلات قرض‌الحسنه را کسب کند و بعد از حداقل 3 ماه سپرده‌گذاری، از 60 درصد میانگین گردش سپرده امتیاز تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند شود و در این طرح به ازای هرماه سپرده‌گذاری و گردش حساب 20 درصد امتیاز تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌گذار اعطاء خواهد شد و بعد از 5 ماه سپرده‌گذاری از 100% امتیاز تسهیلات تا سقف 20 میلیون تومان برخوردار خواهد شد و برای مشتریان این امکان وجود خواهد داشت تا در صورت تقاضای افزایش تعداد بازپرداخت اقساط، مبلغ سپرده‌گذاری را افزایش داده و یا مدت سپرده‌گذاری را به بیش از 5 ماه افزایش دهند.
در این طرح نرخ کارمزد تسهیلات 2% و مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماهه بوده و تعیین تعداد اقساط توسط متقاضی صورت می‌گیرد.
 

پس انداز باقیات و صالحات

در این نوع سپرده ، فرد در زمان حیات خویش مبلغی را که در هر زمان نیز قابل افزایش است در بانک  سپرده گذاری نموده و حقوق سپرده را به بانک صلح می نماید ، بانک از محل  اعتبار سپرده مذکور به افراد معرفی شده از سوی صاحب حساب وام قرض الحسنه پرداخت می گردد . پس از فوت صاحب حساب،  پرداخت وام قرض الحسنه به  بانک تفویض می گردد .
 

اعتبار اسنادي داخلی انتقالی

اعتبار اسنادی که در آن، براساس مجوزه صادره از سوی بانک گشایش‌کننده و بنا به درخواست ذینفع اول، تمام یا بخشی از مبلغ اعتباراسنادی داخلی گشایش‌یافته به نفع ذینفع یا ذینفعان ثانوی توسط بانک تعیین‌شده انتقال می‌یابد. شرایط اعتباراسنادی انتقالی از لحاظ نوع کالا، مدت اعتبار و سایر شرایط مطابق شرایط اعتباراسنادی اولیه می‌باشد.
وفق مقررات UCP600 ، اعتباراسنادی قابل انتقال فقط برای یکبار به ذینفع یا ذینفعان ثانوی قابل انتقال می‌باشد و انتقال آن توسط ذینفعان ثانوی به ذینفعان ثالث ممنوع می‌باشد
 

اعتبار اسنادي داخلی اتکایی

نوعی از اعتبار اسنادی است که به بنا به درخواست ذینفع اعتبار اولیه گشایش‌یافته و به اتکای گشایش اعتباراسنادی اصلی توسط بانک تعیین‌شده یا بانک دیگری به نفع ذینفع یا ذینفعان دیگر افتتاح می‌گردد.
گرچه هدف از گشایش اعتبار اسنادی اتکایی، معمولاً تأمین مواد اولیه یا کالاهای مرتبط با موضوع اعتبار اصلی توسط ذینفع می‌باشد، لیکن لزوماً بین اعتباراسنادی اصلی و اعتبار اسنادی فرعی (اتکایی) رابطه حقوقی برقرار نیست. در این نوع اعتبار بانک متناسب با وضعیت اعتبارسنجی مشتری و وضعیت اعتباراسنادی داخلی اولیه، وثایق لازم را از متقاضی دریافت می‌نماید
 

خدمات اعتباری

 استفاده از ابزار اعتبار اسنادی جهت تامین مالی مشتریان حقیقی و حقوقی در قالب انواع اعتبارات اسنادی به شرح ذیل:
 • دیداری
 • مدت دار
 • قابل انتقال
 • قابل معامله
 • اتکایی
 

تسهیلات مفتاح

کلیه دارندگان سپرده های جاری / پس انداز / سرمایه گذاری و همچنین سایر مشتریان بانکی می توانند با افتتاح این سپرده نسبت به استفاده از تسهیلات این طرح اقدام نمایند.
مخاطبین : دارندگان سپرده های جاری / پس انداز / کوتاه مدت با نرخ سود 7 درصد
  مدت انتظار و سپرده گذاری: متناسب با مدت اقساط
نوع سپرده : قرض الحسنه پس انداز
  مبلغ تسهیلات : حداکثر 200 میلیون ریال
  نوع عقد : قرض الحسنه
نرخ سود تسهیلات: 4 الی 18 درصد
حداکثر اقساط: 48 ماه
 

تسهیلات نسیم کرامت

این طرح در راستای ترویج فرهنگ قرض الحسنه ایجاد شده تا صاحبین صندوق های قرض الحسنه ( مساجد و … ) از طریق افتتاح سپرده نسیم کرامت نسبت به اعطاء تسهیلات به معرفی شدگان از طرف خود ( صاحب یا صاحبان سپرده ) اقدام کنند.
مخاطبین : دارندگان صندوق های قرض الحسنه و معرفی شدگان از سوی ایشان
مدت انتظار و سپرده گذاری: ندارد
نوع سپرده : قرض الحسنه پس انداز
مبلغ تسهیلات : حداکثر 200 میلیون ریال
نوع عقد : قرض الحسنه / مبادله ای
نرخ سود تسهیلات: قرض الحسنه 4%  و  عقود مبادله ای 18%
حداکثر اقساط: 36 ماه
سقف مبلغ و مدت بازپرداخت تسهیلات: بر اساس ضوابط و مقررات جاری بانک در مقاطع زمانی
تسهیلات وجوه اداره شده
وجوه اداره شده، وجوهی است که طبق قرارداد یا قانون برای مصارف مشخصی در اختیار بانک گذارده می شود و بانک به نیابت واگذارنده، این وجوه را به مصارف تعیین شده می رساند.
مخاطبین : سازمان ها، ادارات و نمایندگان معرفی شده از سوی ایشان می توانند نسبت به افتتاح حساب به مبلغ دلخواه، و معرفی افراد جهت دریافت تسهیلات طبق قرارداد اقدام نمایند
مدت انتظار و سپرده گذاری: ندارد
نوع سپرده : قرض الحسنه پس انداز
مبلغ تسهیلات : حداکثر 200 میلیون ریال
  نوع عقد : قرض الحسنه
  نرخ سود تسهیلات: 4 درصد
حداکثر اقساط: 60 ماه
وجوه اداره شده، وجوهی است که طبق قرارداد یا قانون برای مصارف مشخصی در اختیار بانک گذارده می شود و بانک به نیابت واگذارنده، این وجوه را به مصارف تعیین شده می رساند
 

تسهیلات وجوه اداره شده

(سپرده قرض الحسنه ویژه معادل و اعتباری)
مسدودی اعتباری دارای مدت انتظار بوده و دوره مصرف اعتبار تخصیص یافته بین 10 تا 15 ماه می باشد.
مبلغ تسهیلات: تسهیلات مسدودی معادل فاقد سقف فردی می باشد.
نرخ کارمزد تسهیلات: بین 1 تا 4 درصد می باشد.       
 
تسهیلات جاری کلان
تسهیلات ویژه سازمان ها ، شرکت ها و افرادی است که در بانک دارای منابع مالی قابل توجه بوده و با اعتبار تخصیص یافته به ایشان ، افراد معرفی شده از طرف ایشان ( صاحب / صاحبین حساب ) با شرایط مورد توافق تسهیلات پرداخت می شود.
  مخاطبین : سازمان ها و ادارات و معرفی شدگان از سوی ایشان
  مدت انتظار و سپرده گذاری: حداقل یک ماه
نوع سپرده : قرض الحسنه جاری
مبلغ تسهیلات : حداکثر 200 میلیون ریال
نوع عقد : قرض الحسنه / مرابحه / مشارکت
نرخ سود تسهیلات: طبق ضوابط بانک مرکزی (در حال حاضر 4 الی 18 درصد)
حداکثر اقساط: 60 ماه
سقف تسهیلات: برابر با سقف های ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ایران
 
تسهیلات حق عضویت  
سپرده گذار به منظور عضویت در این طرح، هر ماه مبلغی را به این سپرده واریز کرده و بانک نیز بدون تعهد قبلی و به منظور قدرشناسی، تشویق و ترغیب سپرده گذاران و  بنا به درخواست، به صـاحب این نوع سـپرده ، تـسهیلاتی در قـالب قرض الحسنه ( 3 برابر موجودی ) یا عقود مبادله ای ( 6 برابر موجودی تا سقف 20 میلیون تومان ) اعطا می نماید.
مخاطبین : مشتریان بانک، عموم مردم، کارکنان بانک و شرکت های وابسته، سپاه، ستادکل، وزارت دفاع، منفصلین نیروهای مسلح، کلیه کارکنان ادارات و سازمان هایی که امکان کسر از حقوق آنان وجود داشته باشد.
مدت انتظار و سپرده گذاری: حداقل 9 ماه
نوع سپرده : سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با نرخ سود 1%
مبلغ تسهیلات : حداکثر 200 میلیون ریال (سقف 200 میلیون ریال، صرفاً برای تسهیلات قرض الحسنه بوده و تسهیلات مرابحه شامل محدودیت مبلغی نمی گردد).
نوع عقد : قرض الحسنه / مبادله ای
نرخ سود تسهیلات: قرض الحسنه با کارمزد:4% و مرابحه با نرخ سود 15%
حداکثر اقساط: مرابحه: 60 ماهه ؛  قرض الحسنه: 36 ماهه
 
تسهیلات بهاران  
در این طرح پرداخت تسهیلات به دارندگان سپرده های سرمایه گذاری صورت می پذیرد. افرادی که دارای سپرده های سرمایه گذاری در بانک هستند می توانند با افتتاح این طرح نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نمایند.
مخاطبین : مشتریان حقیقی / حقوقی بانک ، مشتریان بانکی و عموم مردم
مدت انتظار و سپرده گذاری: 2 ماه
نوع سپرده : سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله با نرخ سود 8 درصد
مبلغ تسهیلات : معادل 150 درصد موجودی سپرده
نوع عقد : مبادله ای
نرخ سود تسهیلات: 12 درصد
حداکثر اقساط: 36 ماه
 
آگهی بیشتر...