دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
حداقل سرمایه گذاری 1,000,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری 700,000,000,000 تومان
توضیحات پرداخت و واگذاری انواع سرمایه بانکی و آزاد
کاملا تابع قوانین و شرکت ثبت شده رسمی
واگذاری سرمایه و مصوبه آماده 500 میلیاردی
نیاز به سند 6 دانگ
واگذاری سرمایه و مصوبه سنگین از 50 میلیارد تا 700 میلیارد
انواع کاربری فقط سند 6 دانگ تهران و شهرستان
واگذاری سرمایه بانکی سبک از 500 میلیون تا 10 میلیارد
50% ارزش ملک مسکونی فقط تهران
واگذاری سرمایه آزاد از 500 میلیون تا 10 میلیارد
50% ارزش ملک فقط مسکونی