دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
نوع ضمانت ضمانت بانکي
ضمانت براي ارائه ضامن کارمند
توضيحات کارمند رسمی با فیش بانکی و کسر ازحقوق جهت ضمانت

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.