دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 160,000,000 تومان
شهر تهران
میزان سود 8 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 144 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش توافقی
اقساط ماهیانه 1,731,924 تومان
توضیحات با خرید 40 میلیون اوراق میتوان مبلغ وام را به 200 میلیون افزایش داد .
درصد سود در بافت معمولی 8 درصد و در بافت فرسوده 6 درصد میباشد .
وام در بانک مسکن خیابان پیروزی شعبه صد دستگاه میباشد