دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
حداقل سرمایه گذاری 1,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری 200,000,000 تومان
توضیحات پرداخت وام به کارمندان دولت ساکن تهران تا سقف ۳۰م
(  یکروزه وبدون کارمزد )پرداخت به دارندگان و خریداران خودرو ساکن تهران تا ۶۰٪ ارزش خودرو

( یکروزه وبدون کارمزد )

پرداخت به دارندگان طلا و سکه تا ۹۸٪ ارزش طلا و سکه

( یکروزه وبدون کارمزد )

مستقیم با سرمایه گذار