دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
حداقل سرمایه گذاری 10,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری 100,000,000 تومان
توضیحات پرداخت وام به کارمندان دولت و بازنشستگان و قراردادیها تا ۳۰ م

پرداخت سرمایه به دارندگان و خریداران خودرو تا ۶۰ درصد ارزش خودرو

( بدون انتقال سند )

پرداخت سرمایه به دارندگان طلا تا ۹۵ درصد ارزش

( مستقیم با سرمایه گذار )