دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر ارومیه
حداقل سرمایه گذاری 10,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری 100,000,000 تومان
توضیحات پرداخت وام به کارمندان رسمی

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.