دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
حداقل سرمایه گذاری 40,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری 150,000,000,000 تومان
توضیحات وام با سند مسکونی ،اداری ،تجاری و کارمندی
از ۱۰۰ میلیون الی ۲۵۰ میلیارد تومن بدون هیچ پیش پرداختی روی ملک مسکونیوام کارمندی ۴۰ میلیونی با مدارک شغلی برای افرای که دسته چک ،جواز کسب و فیش حقوقی دارندبه صورت اقساط،مضاربه و سرمایه ازاد
بهترین شرایط برای گرفتن فوری وام
حق و زحمه(کارمزد) پایان کار دریافت می شود
بدون نیاز به ضامن