دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

پرداخت سرمایه آزاد فوری بدون معطلی
تا ۶۰ درصد ارزش خودروی شما
تا ۹۰ درصد ارزش طلای شما
تا ۹۰ درصد ارزش سیم کارت ۹۱۲
تا ۶۰ درصد ارزش ملک مسکونی
بدون نیاز به ضامن
فوری و یک ساعته
همه مراحل قانونی و در دفترخانه اسناد رسمی
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.