دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

پرداخت وام و سرمایه فوری
چک کارمندی بازنشسته
با عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک در ۲ نسخه
بدون پیش پرداخت
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.