دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
حداقل سرمایه گذاری 100,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری 15,000,000,000 تومان
توضیحات به دارندگان ملك مسكونى تهران وكرج
بدون چك وضامن
بدون انتقال سند
يكروزه
با حداقل سود
زيرنظر كارشناس حقوقى********((سود٢/٥٪؜))********