دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50 میلیون تومان
سود 2 درصد
بازپرداخت 12 ماه
نیاز به چک
قیمت فروش 6 میلیون 500 هزار تومان
موقعیت فارس – شيراز
توضیحات فروش 50میلیون وام رسالت
ده ماهه
هر میلیون 130هزار
باید ضامن و‌ خودتون در سامانه مرات بانک رسالت اعتبارسنجی شده باشید