دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 150 میلیون تومان
سود 2 درصد
بازپرداخت 12 ماه
نیاز به چک
قیمت فروش 18 میلیون تومان
موقعیت کرمان – کرمان
توضیحات فروش وام رسالت هر میلیون 120 تومان.
150 میلیون امتیاز موجود است.