دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

بلغ وام 120 میلیون تومان
سود 9 درصد
بازپرداخت تماس بگیرید
نیاز به سند ملکی
قیمت فروش تماس بگیرید
موقعیت ايلام – ايلام
توضیحات فروش وام به مبلغ۱۲۰میلیون تومان با ۹درصد سود جهت ساخت یا خرید ، قابل دریافت باسند ملک در بافت فرسوده