دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
حداقل سرمایه گذاری 100,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری 200,000,000,000 تومان
توضیحات ⬅️پرداخت وام بانکی روی سند ملک
مسکونی⬅️سند در رهن بانک

⬅️بدون پیش پرداخت

⬅️بدون ضامن

⬅️بدون مسدودی مبلغ و به صورت مضاربه یا اقساطی

✔️✔️پرداخت وام در تهران و شهرستان صورت میگیرد