دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 60 میلیون تومان
سود 8 درصد
بازپرداخت 144 ماه
نیاز به سند ملکی
قیمت فروش تماس بگیرید
موقعیت اردبيل – اردبيل
توضیحات ………………

◇فروشی یک فقره وام مسکن 60ملیونی خرید خانه
◇فروش امتیاز وام 12میلیونه مقطوع
◇وام با سود ۷ درصدی/ اقساط 12 ساله
◇معرفی به بانگ مسکن اردبیل
◇ضامن سند خانه و معرفی شغلی طرف و ضامن و مدارک مربوطه
◇واحد باید از 50 متر به بالا بوده م زیر 20 سال ساخت
◇واحد باید سند ازاد/ وام خور شامل نقشه پروانه پایان کار و صورت تفکیکی باشد
◇واحد باید داخل شهر اردبیل باشد
◇مدارک ضامن و خریدار= کارت ملی و شناسنامه و غیره و مدارک خانه ضمیمه
◇ خریدار و ضامن باید چک برگشتی و معوقه بانگی نداشته باشند/
◇شرایط ضامن کارمند یا بازاری با پروانه کسب