دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 160,000,000 تومان
شهر تبريز
میزان سود 6 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 144 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش توافقی
اقساط ماهیانه 1,561,360 تومان
توضیحات وام مسکن بافت فرسوده در قبال خرید واحد آپارتمانی در مناطق تعریف شده شهرداری به عنوان بافت فرسوده اعطا میشود.