دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 60 میلیون تومان
سود 2 درصد
بازپرداخت 12 ماه
نیاز به چک
قیمت فروش 4 میلیون 300 هزار تومان
موقعیت اصفهان – اصفهان
توضیحات ساعات تماس از ساعت ۱۰صبح تا۲عصر و..۴تا۷عصر
وام رسالت۲درصد راپرس وجوکنید توانایی گرفتنش را نداشتید باماتماس بگیرید به سادگی برایتان دریافت میکنیم.آپشن از این بهتر؟!
تاسقف شصت ملیون تومان فقط ضامن ک سفته بدهد
پرداخت وام یک هفته ای کسر از اقساط لازم نیست برای گرفتن
وام شصت ملیونی باید عضو کانون باشید….نباشید!میتوانید تاسقف ۳۰ملیون وام دریافت میکنید بخاطر همین خودمان شما را عضو کانون ‌کنیم
تا مبالغ بالاتر وام دریافت کنید ما در کنار اینکه امتیاز انتقال میدهیم بلکه صفر تاصد کارای بانکی شما را هم انجام میدهیم تا وامتان را به هر طریقی دریافت کنیم…
(هزینه امتیاز وام را همه قبل از گرفتن وام دریافت میکنند)
(ولی ما هزینه امتیاز را میتوانیم بعد از گرفتن وام دریافت کنیم)
بهتر ازاین؟!
مرحله اول امتیاز را انتقال میدهیم چون به کار مان اعتماد داریم و میدانیم وامتان صددرصد واریز میشود
هر ده میلیون وام یکساله ۱۴۳۰۰۰
هر ده میلیون دوساله ۲۸۶۰۰۰۰
قابل ذکر است صفر تاصد کارای بانکیتون باماست و…
هیچکس این امکاناتی که برای شما فراهم کرده ایم تمیتواند انجام دهد..!!!
تشکر