دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
حداقل سرمایه گذاری 1,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری 90,000,000 تومان
توضیحات کارمندان بازنشستگان مستمری بگیران محترم
تا سقف 90 میلیون
خودرو بدون انتقال ۶۰ درصد ارزشطلا و سکه
دفتر مرکزی کاشانی