دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 70,000,000 تومان
شهر اروميه
میزان سود تماس بگیرید
تعداد اقساط تماس بگیرید
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
توضیحات وام کم درصد ۷۰ملیون با یک ضامن جهت کسب اطلاعات بیشتر از ارومیه تماس حاصل فرمایید.