دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 9 میلیارد تومان
سود 12 درصد
بازپرداخت 84 ماه
نیاز به سند ملکی
قیمت فروش تماس بگیرید
موقعیت تهران – تهران
توضیحات وام ۹ میلیارد تومانی
بازپرداخت ۷ ساله
اقساط هر شش ماه یکبار
سود سالیانه ۱۲ درصد
یکسال دوره تنفس
کارمزد ۱۱ درصد ( ۹۹۰ میلیون تومان )

مدت زمان عقد قرارداد تا دریافت مبلغ ۷ ماه