دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 400 میلیون تومان
سود 12 درصد
بازپرداخت 36 ماه
نیاز به سند ملکی
قیمت فروش تماس بگیرید
موقعیت همدان – همدان
توضیحات واگذاری یک فقره وام چهارصد میلیونی سه ساله شش ماه تنفس