دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 40 میلیارد تومان
سود تماس بگیرید
بازپرداخت تماس بگیرید
نیاز به سند ملکی
قیمت فروش تماس بگیرید
موقعیت تهران – تهران
توضیحات مصوبه آماده چهل میلیارد تومانی
بانک پاسارگاد جهت شراکت یا واگذاری موجود می باشد.
محدوده توحید