دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 400 میلیون تومان
شهر اهواز
ميزان سود 17.5 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 144 ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه 6,661,548 تومان
توضيحات جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.