دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۱۵ میلیارد تومان
شهر تهران
ميزان سود ۱۰ درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۸۴ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه 249,017,760 تومان
توضيحات وام ۱۵ میلیاردی دارای یک سال و نیم تنفس

سود سالیانه ده درصد

بازپرداخت ۷ ساله

فقط به صاحبین اسناد مسکونی یا تجاری تعلق میگیرد

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.