دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 65 میلیون تومان
شهر کرمان
ميزان سود  18درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 36 ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه 1/800 میلیون تومان
توضيحات جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.