دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

تسهیلات بانکی :۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون ضمانت سند ملکی مسکونی تهران
ضمانت نامه های بانکی؛ مضاربه و اقساط
۳ تا ۵ سال
ضمانت سندملکی مسکونی تهران و شهرستانها
لیزینگ بانک مرکزی؛ضمانت سند ملکی مسکونی فقط تهران اقساط ۳ ساله
سرمایه آزاد ضمانت سند ملکی مسکونی تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.