دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
حداقل سرمایه گذاری 100,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری 10,000,000,000 تومان
توضیحات _به دارندگان سند مسکونی واداری در تهران وحومه وکرج ومراکز استانها.
_مشاوره وام بانکی وتامین وام آزاد.
_بدون مسدودی وبلوکه فقط با 30% الی 38%سالانه.
_بدون مدارک شغلی فقط سند ملکی با پایان کار .
_مدت زمان اخذ وام 7 روز کاری .
_مدت زمان تسهیلات 1 الی 5 ساله (مضاربه).
_حداکثرمیزان تسهیلات 35%الی 50% ارزش کارشناسی ملک.
_دررابطه با(دیسکانتLC) گشایش اعتباری بانک از شما. پرداخت نقدی ازما.
_بدون ضامن بدون پیش پرداخت بدون چک.
_مبلغ 100میلیون تا 100میلیارد .
_بدون هیچگونه پیش پرداختی .
_صداقت در گفتاروعملکرد ماست.