دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

هم به ضامن هم به وام خیلی فوری نیازمندم که حداقل 150 میلیون برام بمونه فقط چک و سفته دارم و میخوام مبلغ رو بعد از تسویه وام پرداخت کنم و قسط هرماه بیشتر از 3میلیون نباشه