دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 90,000,000 تومان
شهر زاهدان
میزان سود 18 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 48 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
اقساط ماهیانه 2,643,750 تومان
توضیحات حاضرم با یک نفر نصفش کنم برای اطلاع از شرایط فقط تماس پاسخگو هستم
وام از بنده ،ضمانت از شما