دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

در خواست سرمایه گذار از 100میلیون تا 1میلیارد جهت ارسال بار میوه و تره بار به کشور های حاشیه خلیج فارس.