دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

سلام
وام ۲۰۰ میلیون
۱۸٪ بانک تجارت ۳ ساله
نیاز به کارمند رسمی دولتی یا سازمان های عام
هر قسط ۷.۳۰۰ تومان هستش