دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 100,000,000 تومان
شهر کرمانشاه
میزان سود 18 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 60 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
اقساط ماهیانه 2,539,343 تومان
توضیحات ماهی ۲۵۰۰ قسطشه
دوتا ضامن کارمند میخواد که یکیش باید مال علوم پزشکی باشه اونیکی هر ارگانی باشه ایراد نداره به غیر از نیروهای مسلح دوسه روزه میدنش فقط ضامن ببری بانک صادرات