دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 60,000,000 تومان
شهر همدان
میزان سود 8 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 144 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
اقساط ماهیانه 649,472 تومان
توضیحات نیازمند سند جهت ضمانت از همدان تماس حاصل شود