دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 120 میلیون تومان
سود 8 درصد
بازپرداخت 144 ماه
نیاز به سند ملکی
قیمت فروش 35 میلیون تومان
موقعیت ايلام – ايلام
توضیحات 120 میلیون
8 درصد
قسط1300هر ماه
12 ساله
نیاز به سند پایان کار و پروانه داره
35 تومان فروش