دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 160,000,000 تومان
شهر کرمانشاه
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 240 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش توافقی
اقساط ماهیانه 969,569 تومان
توضیحات قیمت توافقی .
کسی خواست بره بانک شرایطش بپرسه