دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

بلغ وام 160,000,000 تومان
شهر چرام
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 240 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش 75,000,000 تومان
اقساط ماهیانه 969,569 تومان
توضیحات وام جانبازی مسکن برای گرفتن سند خونه میخاد .. قیمت فروش وام 75 میلیون .