دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 160,000,000 تومان
شهر مشهد
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 240 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش 30,000,000 تومان
اقساط ماهیانه 969,569 تومان
توضیحات سند شش دانگ ضامن کارمند با فیش کسر حقوق 20ساله اقساط ماه 900هزارتومان قیمت امتیاز وام 30میلیون اماده حاضر انتقال