دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 160,000,000 تومان
شهر قم
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 240 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
اقساط ماهیانه 969,569 تومان
توضیحات جهت کسب اطلاعات بیشتر از قم تماس بگیرید