دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 160,000,000 تومان
شهر تبريز
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 240 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
اقساط ماهیانه 969,569 تومان
توضیحات قیمت اقساطش ۹۸۰ هزار تومان می باشد
(نیازمند یک عدد سند مسکونی شش دانگ به حداقل ارزش ۳۵۰ میلیون و یک نفر ضامن کارمند رسمی و یا بازنشسته)
●قیمت فروش :توافقی
●تاریخ ساخت سند باید حداکثر ۱۵ سال باشد
●وام حاضر میباشد ،تمامی ‌کارها زیر نظر وکیل و قانونی طی خواهد شد.