دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 160,000,000 تومان
شهر اصفهان
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 240 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
اقساط ماهیانه 969,569 تومان
توضیحات اقساط ماهیانه یک میلیون تومان ،
ساعت تماس ۱۰ الی ۱۳ بعدظهر ۱۷ الی ۲۰
متشکرم