دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 130,000,000 تومان
شهر کرمانشاه
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 240 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
اقساط ماهیانه 787,774 تومان
توضیحات نیازمند سند و ضامن جهت ضمانت
از کرمانشاه تماس بگیرید