دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 100,000,000 تومان
شهر سبزوار
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 240 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش 25,000,000 تومان
اقساط ماهیانه 605,980 تومان
توضیحات باز پرداختش 20 ساله هستش
قسطاش ماهی 550 تا 580 تومن حدودا
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.