دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 100,000,000 تومان
شهر دزفول
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط تماس بگیرید
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
توضیحات اقساط به دلخواه از یک سال تا بیست سال
وام یه ثند ثبت با یه کسر حقوق میخواد طی ۱۰الی۱۴روز پول تو حسابتونه
از دزفول تماس بگیرید