دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 100,000,000 تومان
شهر خرم آباد
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 240 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش درصد ثابتی از وام
اقساط ماهیانه 605,980 تومان
توضیحات جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید