دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 100,000,000 تومان
شهر اروميه
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 84 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
اقساط ماهیانه 1,366,881 تومان
توضیحات نیازمند ضامن و سند جهت ضمانت
از ارومیه تماس حاصل شود