دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 130,000,000 تومان
شهر قزوين
میزان سود 12 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 24 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش 25,000,000 تومان
اقساط ماهیانه 6,119,551 تومان
توضیحات ️دو_سه ماهه تنفس
ضامن یا دو نفر کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق (حقوق ۶ میلیون به بالا باشد). یکی از ضامنین چک دار باشد.
یا یک نفر کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق (حقوق ۶ میلیون به بالاباشد) + یک نفر جوازدار همراه باچک باشد.
وام ، مسدودی ندارد.
وام آماده پرداخت می باشد
کارهاش قانونی و توی محضر اسناد رسمی انجام میشه.